Radar

Nya möjligheter för biobränsleproduktion

Forskare vid Chalmers har identifierat de två största utmaningarna för produktion av förnybart biobränsle från billiga källor. Det ena är att sänka kostnaden för utveckling av mikrobiella cellfabriker, den andra handlar om att införa effektivare metoder för hydrolys av biomassa till jäsbara sockerarter.

För att kunna konkurrera med fossila bränslen måste processen att producera biobränsle från förnybara resorser som jäst och bakterier, bli mycket effektivare. Men att höja effektiviteten hos mikrobiella cellfabriker är en dyr och tidskrävande process.

Professor Jens Nielsen och hans forskargrupp tittar på jästteknik och använder datormodeller för jästens metabolism, det vill säga ämnesomsättning. Deras upptäckter och teknikutveckling kan även tillämpas för att tillverka nya kemikalier och biobränslen – Vi har teoretiskt räknat på maximala produktionsvinster och jämfört med vad som för närvarande är möjligt i labbmiljö. Det finns fortfarande en stor potential för att förbättra processen, säger Eduard Kerkhoven, en av forskarna, i ett pressmeddelande.

Det andra stora hindret är en effektiv omvandling av biomassa, som växter och träd, till sockerarter som kan användas i cellfabrikerna.

– Om denna omvandling kan göras mer effektivt skulle det vara möjligt att använda restmaterial från skogsindustrin eller grödor som avsiktligt odlas för biobränslen, för att producera helt förnybart biobränsle, säger Eduard Kerkhoven.

Biobränsle kommer att vara viktigt i framtiden, understryker han.

– Medan personbilar i framtiden primärt kommer att vara eldrivna, så är biobränslen avgörande för tyngre transportformer som flyg och lastbilar. The International Energy Agency förutspår att 27 procent av de globala tunga transporterna drivs av biobränslen år 2050.