Energi

Hallå där! …

Konst- och teatergruppen Blaue Frau.

… Stefan Åkesson, regissör i konst- och teatergruppen Blaue Frau, som är med och sätter upp föreställningen ”35 Jag och några skådespelare” på Backa teater i morgon, lördag och i övermorgon, söndag.

Ni kallar er föreställning för en feministisk utopi på internet. Vad innebär det?

– Ordet utopi kommer från grekiskans topos, det vill säga. plats. Utopi betyder ingenstans. Så är det med internet, internet som plats finns ingenstans och överallt. Internet är ett nät av relationer. Mitt internet utgörs av de sidor jag besöker och de relationer som jag har där. Det gör att vi som ser oss som feminister kan ha ett feministiskt internet, där vi kan vara fria från sexistiska, rasistiska och transfoba kommentarer och attityder. De patriarkala värderingar som alltjämt genomsyrar många av de mellanmänskliga interaktioner som sker i vardagen. Internet är på det sättet fritt, där kan man pröva att förhålla sig annorlunda och feministiskt till varandra.

Publiken ska också vara delaktiga i föreställningen. På vilket sätt då?

– Föreställningen har formen av en utbildningskväll i hur en kan använda internet på ett feministiskt och frigörande sätt. Som publik genomgår en alltså olika övningar under vägledning av en skådespelerska. Internet och sociala medier är ju som en scen vi alla använder för att gestalta oss själva och när det kommer till gestaltning har just skådespelare en hel del erfarenhet. Föreställningen är väldigt lekfull så en kan säga att som publik kommer du att leka med tips och knep ur teatertraditionen tillsammans med skådespelarna, på ett jämlikt sätt.