Glöd

Cirkus är kul – utan djur

Janne Näsström från Cirkusakademien menar att samma lagar och regler borde gälla för häst- och hundsporterna som för cirkusdjuren.

Svar direkt:

DEBATT Det är bra att jag och Janne Näsström är överens om att vilda djur inte hör hemma på cirkus. Det är ju inget nöje att se ett djur tvingas utöva onaturliga rörelser.

Näsströms påstående om att det skulle finnas ett förbud mot vilda djur på cirkus stämmer inte, däremot räknas ett antal djurarter upp i djurskyddsförordningen som inte får förevisas på cirkus.

Det faktum att cirkusar nu under sommaren har turnerat med bland annat lamor och alpackor, och fram till nyligen andra vilda djur, visar att behovet av ett förbud är stort.

Vi i Vänsterpartiet anser att alla djur har rätt till liv i enlighet med sitt naturliga beteende. Att fraktas i trånga lastutrymmen, hägnas in på små områden och, framför allt, tvingas till onaturligt beteende inför publik är inget vi vill se.

Därför välkomnar vi regeringens förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus, men vi anser att de hade kunnat ta steget fullt ut och förbjuda alla vilda djur på cirkus. Vi vill se ett sådant förbud genom en så kallad positiv lista där endast de djur som skulle kunna få finnas på cirkus skulle upptas (att vi skulle ha ”förenat” oss med SD är ett helt igenom falskt påstående). Alla andra djur skulle då vara förbjudna.

Flera länder har infört totalförbud mot djur på cirkus eller förbud mot vilda djur; Italien, Grekland, Estland, Nederländerna, Luxemburg, Belgien och Irland är några exempel.

Nu är det hög tid för Sverige att stoppa vilda djur på cirkus. Jag hoppas att jag och Janne Näsström är överens om att cirkus är kul – men utan djur.