Glöd · Debatt

Modellen som vände ett utsatt område till ett föredöme

Björn Larsson Roswall/TT | Flera nya butiker och företag har etablerat sig i Gårdsten de senaste åren skriver Karin Pleijel (MP).

DEBATT. Gårdsten är ett av Göteborgs mest spännande områden, trots att det tillhör ett av Sveriges särskilt utsatta områden, enligt polisen. Från att ha varit ett dystert, nedslitet och otryggt område med tusen tomma lägenheter på 90-talet har bostadsområdet i nordöstra Göteborg blommat upp. Genom ett långsiktigt arbete med Gårdstensmodellen har man lyckats vända den negativa utvecklingen och motverka segregationen. Modellen bygger på ett inkluderande tänk för att förebygga brott och skapa trygghet och ett livaktigt näringsliv.

I dag är stadsdelen vital och attraktiv, mycket tack vare att Gårdstensbostäder varit drivande för att skapa goda och jämlika samarbetsformer med lokalsamhället. Nu står lägenheterna inte tomma, istället är det kö. Kriminaliteten i området har minskat stadigt de senaste åren. Brottsligheten har blivit mindre än hälften av Göteborg som helhet. Arbetslösheten minskar också.

För att få till stånd denna förändring har kommunen, det lokala näringslivet och det kommunala Gårdstensbostäder fyllt en viktig funktion. En av nycklarna har varit fler jobb som skapats i närområdet för de boende, bland annat av det lokala bostadsbolaget Gårdstensbostäder som anställt trygghetsvärdar och bostadsvärdar. Dessutom har de boende fått sitta i styrelsen för Gårdstensbostäder. Många idéer som kommit från de boende har kunnat bli verkstad. Det har gjort att de boende fått ett mer personligt engagemang i området och gett känslan av att det är ”våra bänkar” som står där. Då är det lättare att vilja ta hand om och skydda området. Många av dem som gärna vill bo i Gårdsten kommer nu från helt andra stadsdelar.

Den här utvecklingen hade kunnat se sämre ut. Gårdstensbostäder var för ett par år sedan på väg att slukas upp och bli en del av de stora bostadsbolagen. Men Miljöpartiet såg potentialen i att bolaget fick ha kvar sin självständighet och sitt starka varumärke, något som varit en framgångsfaktor i den positiva utveckling vi nu ser. Vi lyckades övertyga en majoritet av kommunfullmäktige att behålla Gårdstensbostäder, vilket visat sig vara en av nycklarna till att modellen fallit väl ut.

Allt fler butiker och företag har etablerat sig i Gårdsten de senaste åren vilket har lett till ett trivsamt, levande och attraktivt centrum. En stor livsmedelsbutik öppnade i Gårdstens centrum för fyra år sedan och har varit viktig för att locka fler affärer. Kommunen är också aktiv i området. Nyligen invigdes en mötesplats i Gårdsten där de boende får hjälp med bland annat träning och hälsofrågor. Man erbjuder öppen förskola, cykling, yoga, målning, frukost på lätt svenska. Även andra fritidsaktiviteter har arrangerats för unga i Gårdsten i samarbete med föreningar som exempelvis fotbollsklubben GAIS och segelsällskapet GKSS. Robert Dicksons stiftelse är också aktiv för att erbjuda lägenheter till skäliga priser i området.

Det går alltså att vända utvecklingen i ett utsatt område. För att lyckas sprida modellen i hela staden kommer Miljöpartiet att driva på alla kommunala bostadsbolag att inspireras av Gårdstensmodellen. En annan långsiktig åtgärd är att bygga mer levande lokala stadsliv i flera av Göteborgs förorter med fler butiker, restauranger och olika boendeformer, vilket kan göra fler förortsområden mer attraktiva för människor med olika plånböcker.

Kommunen arbetar nu tillsammans med Riksbyggen, Robert Dicksons stiftelse och Egnahemsbolaget som var och en bidrar med sina profiler för att skapa blandade boendeformer, både villor och studentlägenheter, vilket skapar underlag för människor med olika bakgrunder och plånböcker. Steg för steg bygger vi upp fler förortsområden för att skapa bredare underlag för butiker och näringsliv.

Gårdstensmodellen är en viktig pusselbit för att bryta segregationen. Vi ser att ett starkt fokus på möten i ögonhöjd, på trygghet som vi skapar tillsammans, på blandade boendeformer och sist men inte minst en väl fungerande skola gör att segregationen i Göteborg kan brytas.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV