Radar · Nyheter

Välisolerat enbart i trä

Isolerande trämaterial att bygga hus med.

Under trä- och teknikmässan på Svenska mässan i Göteborg förra veckan visades ett nytt byggmaterial upp som möjliggör att bygga hus helt trä, utan att använda andra isolerande material. Uppfinnaren Mikael Östling visade upp den tillsynes enkla tekniken som handlar om att fräsa ut isolerande luftfickor direkt i trät, vilket skapar god isolationsförmåga. Bakgrunden till innovationen är en efterfrågan på ”hälsosamma” material.

– Vi har börjat se konsekvenserna av de komplexa byggsystemen som används under 40-60 år nu. Fuktproblem, stora läckage och komplicerade konstruktioner som skapar en ohälsosam miljö och lett till en ökning av astma- och allergiproblem, beskriver han.

Företaget som säljer tekniken heter Isotimber och kommer från Östersund.