Radar · Nyheter

Göteborg kan förlora 400 miljoner med nytt utjämningssystem

Om utredarnas förslag blir verklighet kommer det nya kommunala utjämningssystemet att gynna glesbygden. Storstäderna får däremot mindre pengar. För Göteborgs del kan det handla om minus 400 miljoner, rapporterar SVT.

Det kommunala utjämningssystemet, vars syfte är att ge kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar, ses just nu över. Om utredarnas förslag går igenom kommer glesbygdskommunerna att dra det längsta strået, medan rika kommuner och storstäder får mindre.

Det rapporterar SVT, som har tagit del av preliminära siffror från utredningen. För Göteborgs del kan det handla om 400 miljoner kronor mindre än i dag.

Håkan Sörman, statlig utredare, säger till SVT att vissa siffror kan komma att justeras, men bekräftar de stora dragen.

– Ja, förenklat uttryck föreslår vi att man omfördelar lite mer, det blir lite mer till glesbygden och lite mindre till större städer, säger han och tillägger att om man slår ut siffrorna per invånare kommer skillnaderna främst att märkas i glesbygdskommunerna.

– Vi har viktat om lite, och vi tar mer hänsyn till socioekonomi, inom både skola, förskola och sjukvård.

Bland annat har utredarna tagit större hänsyn till höga kostnader per barn i glesbygdens förskolor och befolkningens utbildningsnivå.

Den färdiga utredningen kommer att presenteras i oktober. Det blir då upp till den nyvalda regeringen och riksdagen att ta ställning till förslagen.