Radar · Nyheter

Arena ska göra staden mer tillgänglig

I måndags invigdes Insiktsarenan, en verksamhet där Göteborgs stads anställda och politiker ska få ökad kunskap och förståelse för hur det är att leva med en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsvariation.

– Att rent praktisk få prova på en upplevelse är ett beprövat och kraftfullt verktyg när man vill påverka och ge ett vidare perspektiv på livet, säger Andreas Johansen, projektledare för Insiktsarenan, till Vårt Göteborg.

I arenan kan man exempelvis få uppleva hur det är att ta sig fram med rullstol, ha grå starr eller att sitta i ett klassrum om man har koncentrationssvårigheter. Här finns också en ålderssimulerande dräkt som med tyngder gör att kroppen upplevs blir stel och rör sig långsamt.

– Vi vill ge kommunens anställda nya referensramar som de sedan tar med sig till sin verksamhet. Tillgänglighet är ett perspektiv som ska finnas med naturligt varje dag, precis som miljötänket, säger Andreas Johansen.