Radar · Nyheter

Vill öka medborgarnas kunskaper om medier och information

Svenska folkets kunskaper om medier och information behöver förstärkas. Det anser Ulla Carlsson, professor i yttrandefrihet vid Göteborgs universitet, och efterlyser nu ett nationellt politiskt ramverk.

I en digitaliserad värld med ett aldrig sinande informationsflöde krävs det att medborgarna kan förstå, kritiskt värdera och använda sig av medier och andra informationskanaler. Därför bör Sverige ta fram ett nationellt politiskt ramverk för hur medie- och informationskunnigheten (MIK) ska öka hos medborgarna, anser Ulla Carlsson, Unescoprofessor i yttrandefrihet vid Göteborgs universitet.

– Vi lever i en tid som kan betecknas som slutet på början av digitaliseringen. Efter en utbredd optimism kring internets möjligheter, inte minst som en demokratisk kraft, har nu flera problem hunnit uppdagas, säger hon i en intervju på universitetets hemsida.

Ulla Carlsson lämnade nyligen över en kunskapsöversikt till Kulturdepartementet, som bland annat innehåller förslag på åtgärder för att stärka upp på området. Hon pekar bland annat på att universiteten och högskolorna, biblioteken, public service-media och andra aktörer tillsammans skulle kunna göra mycket för att öka medborgarnas kunskaper.

– Men det kräver ett nationellt politiskt ramverk med gränsöverskridande samverkan och dialog i fokus för att bidra till främjandet av yttrandefriheten och demokratin.