Radar · Nyheter

Vattenskyddsområdet vid Göta älv utökas

Nu utökas vattenskyddsområdet vid Göta älv och Vänersborgsviken. På så sätt säkras dricksvattnet för de 700 000 personer som bor längs med vattendragen.

Mer än 700 000 personer får i dag sitt dricksvatten från Göta älv och Vänersborgsviken. För att skydda tillgången har nu kommunerna Göteborg, Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, och Kungälv kommit överens om att utöka det vattenskyddsområdet som redan finns idag.

– Vattnet strömmar ända från Vänern och vidare neråt, och det nuvarande skyddet är för litet geografiskt, säger Lena Blom som är strateg på förvaltningen Kretslopp och vatten.

Ett vattenskyddsområde omfattas av särskilda vattenskyddsföreskrifter och att skyddet nu utvidgas ökar chanserna för att förebygga att vattnet förorenas. Skyltar och information kommer att sättas upp i området och den som upptäcker en olycka ska ringa 112 och slå larm.

I övrigt kommer inte det utökade skyddet att påverka privatpersoner i någon större utsträckning. Vissa verksamheter kan däremot behöva hålla lite extra koll på vad man gör.

– Det handlar till exempel om var man får lagra och deponera farligt avfall och att tankbilar inte får ställas upp hur som helst.

Det handlar dock inte om några stora förändringar, säger Lena Blom.

– De flesta moderna verksamheter jobbar redan bra som det är och följer miljöbalken. Det här skyddet är ett komplement till den.

Redan 2008 gjordes en förstudie om ett utökat vattenskydd och arbetet har pågått sedan 2011. Att skyddet blir verklighet först nu beror på att kommunerna haft svårt att komma överens – det fanns oenighet kring vad skyddet skulle innefatta och vissa kommuner oroade sig för stora kostnader. Men nu har man alltså kommit fram till en kompromiss.

– Det är väldigt positivt för hela området och vi är väldigt glada över att vi har nått hit. Ju mindre risker, desto bättre dricksvatten får vi, säger Lena Blom.