Radar · Nyheter

Ny mötesplats ska bygga broar mellan generationerna

Hanna Björnheden | Mariagården är ett av Göteborgs äldsta bevarade hus.

Stadsdelen Centrum har fått en ny mötesplats. I onsdags invigdes Verket, en plats där både unga och seniorer ska kunna förverkliga sina idéer, sida vid sida.

I onsdags invigdes stadsdelen Centrums nya mötesplats Verket i den stora röda trävillan på Lilla Stampgatan vid Ullevi.

Det är en plats för kreativitet och skapande och verksamheten ska styras utifrån deltagarnas idéer och intressen.

Men den har också ett annat syfte: att skapa möten över generationsgränserna. Verket är en plats helt till för unga och seniorer.

– Vi som är politiker i stadsdelen Centrum tror på det mänskliga mötet och på att olika generationer kan berika varandra. Barn med sin nyfikenhet, unga som är på väg in i vuxenlivet och äldre med massor av erfarenhet och kunskaper, sade stadsdelsnämnden Centrums ordförande Anna Sibinska (MP) som talade på invigningen.

Centrum har arbetat med generationsmöten i många år. Det började med att seniorer bjöds in för att läsa sagor på barnens förskolor och sedan rulllade det på: i dag är runt femtio äldre engagerade i skolorna och man kan mötas över åldersgränserna i Generationsteatern och Generationskören.

– Jag hoppas att det är generationsmöten utifrån intresse som kommer att stå i fokus i det här huset. Det handlar om att träffas och kunna göra någonting tillsammans. Jag hoppas att ni tar den här möjligheten att påverka, sade Anna Sibinska.

Verket är inhyst i Mariagården, som byggdes på 1700-talet och är ett av Göteborgs äldsta bevarade trähus. Det är klassat som byggnadsminne och renoveringen av lokalerna har därför gjorts med stor försiktighet. Nu är förhoppningen att de anrika lokalerna ska fyllas med liv – konstutställningar, föreläsningar, hantverk och andra aktiviteter. Allt på de ungas och seniorernas villkor.