Glöd · Debatt

Mer måste göras för djuren

Tomas Oneborg/SvD/TT | Betesrätt för betande djur är en självklarhet, tycker Ulf Kamne, MP Göteborg.

DEBATT Djur har rätt att känna frisk luft och kunna bete sig naturligt. De ska ha en god omsorg och bra livsmiljö, vilket ger god hälsa. Alla plågsamma djurförsök ska bort och pälsdjursindustrin ska avskaffas. För att motverka djurplågeriet kräver Miljöpartiet att djurskyddskontrollerna fördubblas, att djurens rätt till naturligt beteende skärps, samt att en ombudsman för djurens rättigheter införs i Sverige.

Vi vill även öka forskningen kring alternativ till djurförsök. Det skulle kunna göra Sverige ledande på området. Vi driver även på för en höjd djurskyddsstandard inom EU och att FN ska uppmärksamma behovet av djurskydd.

I regeringsställning har det varit möjligt för oss att genomföra flera förbättringar. Bland annat har regeringen nyligen fattat beslut om att förbjuda elefanter och sjölejon på cirkus. Regeringen har också beslutat om att utreda en obligatorisk märkning och registrering av katter.

Men mer måste göras. Djur ska ha rätt att vara ute. Till skillnad från vad vissa inom Lantbrukarnas riksförbund, LRF, gått ut med tycker Miljöpartiet att betesrätt för betande djur är en självklarhet. Skyddet för djur måste fungera i praktiken. De som inte följer djurskyddslagen ska inte heller få ha djur. Djurhållning som inte lever upp till djurskyddslagens krav, exempelvis minkfarmer, ska läggas ned.

Djur ska skyddas mot utrotning, oavsett om det är vargen i Sverige, noshörningarna i Afrika eller tigrarna i Asien. Jakt ska bedrivas hänsynsfullt, reglerat och långsiktigt. Sveriges ska hysa livskraftiga stammar av varg, lo, björn och järv.

Genom att skydda mer natur säkrar vi dessutom livsutrymmet för djur som lever i det fria inom Göteborg stads gränser. Amundön och Billdals skärgård är exempel på ett nytt naturreservat som Miljöpartiet drivit på för att skydda.

Det som också har betydelse är köttkonsumtionen. Miljöpartiet i Göteborg har drivit igenom långtgående förändringar i kommunens verksamheter.

Genom att ställa krav på att 100 procent av allt kött som köps in i Göteborg ska vara ekologiskt har köttkonsumtionen minskat för första gången, eftersom ekologiskt kött är dyrare. Det har ökat den vegetariska kosthållningen både i skolor och på äldreboenden. Genom att ställa krav på ekologiskt har det visat sig att fler djur får ett bättre liv.

Men nu vill Miljöpartiet i Göteborg ta ett betydligt steg längre. Vi driver på för att Göteborgs stad ska minska köttkonsumtionen radikalt och ta fler steg mot att endast servera vegetarisk mat inom alla kommunala verksamheter, vid möten, evenemang, representation med mera. Mejeriprodukter ska i större utsträckning ersättas med vegetabiliska alternativ.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV