Radar · Nyheter

Göteborg får statliga pengar för grön gata

Regeringen har infört ett särskilt stöd för grönare städer, vilket Göteborg får 6 miljoner av. Pengarna ska gå specifikt till Björlandavägen på Hisingen för att förbättra dagvattenavrinningen.

– Genom att stärka naturens förmåga att hantera båda för mycket och för lite vatten får vi utöver anpassning till ett förändrat klimat en rad andra positiva effekter för miljön och klimatet, säger miljöminister Karolina Skog i ett pressmeddelande.

Konkret handlar det om mer grönska och en bäck längs med vägen som ska avlasta Ryaverket i reningsprocessen. Som det är nu kommer stora mängder förorenat vatten från den högt trafikerade vägen orenat direkt till Ryaverket som inte är anpassat för den typen av rening. Nu kommer naturen hjälpa till i reningsprocessen och skapa en viktig fördröjning av vattenmängderna vid stora skyfall.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV