Radar · Nyheter

Vatikanen pudlar efter påvens homouttalande

Jonas Ekströmer/TT | Homosexualitet är inte en psykisk sjukdom, enligt påve Franciskus.

Påve Franciskus rekommenderade föräldrar till barn med ”homosexuella tendenser” att söka psykiatrisk hjälp. Uttalandet gjordes i samband med hemresan från Irland.
Men nu backar Vatikanen i frågan.

– Jag skulle säga så här: Först och främst, be. Fördöm inte. Ha en dialog, försök förstå, ge utrymme åt sonen eller dottern, svarade påve Franciskus på en fråga från en journalist som undrade vad påven skulle säga till föräldrar som tror att deras barn är homosexuella.

– Om det kommer fram tecken redan i barndomen finns det mycket som kan göras genom psykiatrin, för att se hur det ligger till. Det är en annan sak om det visar sig efter 20 år.

Det kontroversiella svaret gavs på flygresan från Irland, där den kyrklige ledaren avlagt ett två dagar långt besök.

Men i Vatikanens egen utskrift av intervjun hade referensen till psykiatrin strukits. När nyhetsbyrån AFP frågar Vatikanens taleskvinna varför citatet justerats svarar hon att det gjorts för att inte ”förändra den helige faderns tankar”.

”När påven refererade till ’psykiatri’, står det klart att han gjorde det för att sätta fingret på ett exempel på ’saker som kan göras’. Men med det ordvalet menade han inte att säga att det var en psykisk sjukdom”, skriver taleskvinnan.

Påven underströk också i intervjun att det är fel att möta sina barn med tystnad.

– Att ignorera en son eller dotter med homosexuella tendenser är att fela i rollen som far eller mor, sade han.