Radar

Nytt förslag om rösträtt för 16-åringar

I Miljöpartiets nyligen presenterade valmanifest föreslås en utredning av huruvida 16-åringar ska få rösta i kommunalval eller ej.

– Vi vet att det finns ett stort politiskt intresse och engagemang hos unga människor. För den gruppen måste det kännas frustrerande att vara påläst, insatt och medveten men att inte få rösta, säger kommunalrådet Ulf Kamne (MP) till GP.

Den statliga demokratiutredningen föreslog år 2016 en ålderssänkning för röstning i kommunalval. I utredningen ingick att testa rösträtt för 16-åringar redan i årets val, men förslaget är fortfarande ute på remiss. MP vill nu driva att Göteborg blir försökskommun så fort som möjligt, så att 16-åringar får rösta i valet 2022.

– Generellt finns det inget som tyder på att 55-åringar är så mycket klokare än 16-åringar, även om man är rätt mycket mer erfaren. Det blir ett viktigt steg i att visa att unga människor faktiskt spelar roll, säger Ulf Kamne.