Radar

Klimatförändringarna drabbar värst i Västra Götaland

Malin Aghed | I Västra Götalandsregionen åskar det mest i Sverige.

Med värmen kommer åskan, och i Västra Götalandsregionen åskar det mest i landet. Blixtnedslag och kraftigare åska ökar risken för skogsbränder och är följder av klimatförändringar som kommer att märkas allra tydligast just här.

Vanligtvis träffas Sverige årligen av cirka hundra tusen blixtnedslag per år, vilket anses vara en lindrig siffra. Enligt SMHI är dock Västra Götaland den värst drabbade regionen i landet, med drygt 20 åskdygn per år.

Nu har forskare vid University of California, där väderförhållandena går att jämföra med Västra Götalands, tagit fram en ny modell för att förutsäga blixtnedslag.

Modellen visar att antalet blixtnedslag ökar med tolv procent för varje grad världen blir varmare, vilket i praktiken innebär att om koldioxidutläppen håller nuvarande nivå kan klimatförändringarna öka antalet blixtnedslag med 50 procent till år 2 100.

Relateras detta till Sverige blir det värst för Västra Götaland. Erik Kjellström är professor i klimatologi på SMHI och menar att nuvarande mätningar tydligt pekar på ökade risker.

– Åska kommer inte längre att vara vanlig bara under juli och augusti, utan säsongen förlängs från maj till september. Med ett varmare klimat ökar risken för regnskurar och det kan dessutom tänkas bli kraftigare åska, säger Kjellström till GP.

Sommarens skogsbränder är en av konsekvenserna av en dylik klimatförändring, och andra åskskador märks bland annat hos försäkringsbolag. Enligt GP:s undersökning har till exempel Länsförsäkringar i sommar fått många ersättningsanspråk gällande åskvädersrelaterade elfel, då blixten når och förstör modem, datorer och andra elektroniska tillbehör via ledningar.

Här gäller rådet att dra ur kontakten och att lägga den minst 50 centimeter från uttaget. Folksam varnar i sin tur för robotgräsklippare, som i dag är den näst vanligaste skadan efter åskväder.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV