Radar · Nyheter

Krisberedskapen ska stärkas

Stina Stjernkvist/TT | Både extremtorka och skogsbränder drabbade Sverige under sommaren.

Regeringen tillsätter fem nya utredningar för att stärka Sveriges beredskap inför framtida extremväderhändelser, liknande sommarens hetta och torka.
Socialtjänstens och sjukvårdens förmåga att hantera höga temperaturer granskas, liksom grundvattenläget i landet.

– Vi räknar med att klimatförändringarna förändrar förutsättningarna när det gäller vädret. Det måste Sveriges beredskap beräkna för, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S).

Han säger att insatserna för att bekämpa de omfattande skogsbränderna i Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län till slut fungerade rätt väl, men att det hela byggde mycket på frivilliga insatser och hjälp från utlandet. I framtiden måste Sverige vara bättre förberett.

Trafikverket får i uppdrag att utvärdera åtgärder för att säkra transporterna vid extremväder och bränder. Samtidigt ska Folkhälsomyndigheten se över rådgivningen och stödet till sjukvården och äldreomsorgen under värmeböljor.

Alternativa vattentäkter

Socialstyrelsen ska undersöka hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera krissituationer, och Statens geologiska undersökningar (SGU) får i uppdrag att undersöka hur grundvattnet i landet används. Detta för att lättare kunna förutsäga bristsituationer och finna alternativa vattentäkter.

Den operativa insatsen vid sommarens skogsbränder kommer också att utvärderas och för det har regeringen tillsatt en särskild utredare som ska granska räddningsinsatserna i de tre berörda länen.

– Myndigheter, kommuner och frivilliga gjorde stora insatser. Tillslut fick vi kontroll och ordning på situationen. Vi måste dra lärdom av detta så att vi inför nästa sommar har bättre beredskap, säger Damberg.

Moderaterna kritiska

Alliansen är dock inte odelat positiv till regeringens åtgärder:

– Regeringen missar att ta tag i det som verkligen behövs. Man behöver stärka krisledningen både inom regeringskansliet och operativt mellan myndigheterna precis som Alliansen har föreslagit. Uppdragen är bra men det är många uppdrag som myndigheter redan gör i dag. Vi hade haft nytta i dag av den utredning som Alliansen tillsatte efter skogsbränderna i Västmanland 2014 som den nuvarande regeringen valde att lägga ner, säger Beatrice Ask, Moderaternas talesperson för civilberedskapsfrågor.

Så vill regeringen rusta upp brandförsvaret

Tidigare i sommar presenterade regeringen förslag på tre åtgärder.
1. Materiel
I dagsläget finns 15 skogbrandsdepåer placerade på 14 platser i landet. Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) får i uppdrag att se över om det behövs ökade resurser. Detta ska redovisas den 14 september i år.
2. Utbildnings- och kompetensbehov
MSB får ytterligare 36 miljoner kronor under 2019 för att kunna utbilda fler inom brandbekämpning. Antalet utbildningsplatser ska öka från 500 till 850 under 2020. Uppdraget ska redovisas den 31 januari 2019.
3. Brandbekämpning från luften
MSB ska undersöka hur den flygburna kapaciteten som redan finns i Sverige – inom Försvaret, Sjöfartsverket och det civila flyget – kan göras tillgänglig inom brandbekämpning. Uppdraget ska redovisas den 31 januari 2019.
TT NYHETSBYRÅN