Radar

Valdebatt med fokus på miljö och mat

TT | Bilbränder släcktes på 20 platser i Göteborg i måndags kväll.

Under onsdagen var det lokal valdebatt på Kungstorget på temat Miljö och klimat. Partierna var överens på flera områden, men trafiken, maten och bränslet fortsätter vara de heta frågorna.

Politiskt är partierna mer samstämmiga lokalt än nationellt kring miljö- och klimatfrågorna. Klimatanpassning och att göra det enklare för medborgare att göra bra miljöval är alla överens om. Likaså att arbeta mot nedskräpning och att gynna cykelbanor.

Men medan SD vill se mer forskning och att ”lägga pengar där de gör mest nytta” anser sig motpolen Fi vara klimatradikala och vill arbeta för gratis kollektivtrafik och en vegonorm i kommunala verksamheter. Även V driver på frågan om gratis kolletivtrafik.

– Jag tror inte att anledningen till varför människor inte åker kollektivtrafik är för att det är för dyrt, utan snarare behövs pengarna läggas på bättre turtäthet, trygghet och snabbare resor, menar moderaternas David Josefsson.

Trots mycket samstämmighet där partierna tävlar om att vara miljöbäst så finns vissa skiljelinjer. Naturgasterminalen i hamnen har L och Fi varit emot från start och hur mycket pengar som ska läggas på miljöåtgärder versus andra åtgärder som gynnar miljön är en annan sak. Där ser allianspartierna mer näringslivspolitiska åtgärder och att främja tekikutveckling framför politiska åtgärder.

Att bevara kärnkraften är en annan fråga där partierna står på olika sidor, med SD som en stark förespråkare.

MP vill ha 100 procent ekologisk mat i kommunala verksamheter, men bland annat C anser att svenska bönder med bra djurhållning bör gynnas i första hand.

– De klipper av kyckligars näbbar och knorrar på grisar, men kan ändå kalla det ekologiskt. Sådant är förbjudet i Sverige och det borde vi gynna, säger Emily Bönfors (C).

MP bjöd därefter in C till bordet för att de gemensamt ska kunna diskutera hur Lagen om offentlig upphandling ska kunna utformas ännu bättre till stöd för närproducerat.

Valdebatten är del av en satsning som pågår under hela kulturkalaset, där Britt Marie Mattson intervjuar lokalpolitiker varje dag på olika teman.