Radar

Ökad närvaro efter bilbränder

Polisen och frivilligorganisationer kommer att öka sin närvaro i Frölunda och Nordost efter de senaste dagarnas bilbränder. Från kommunens sida är det främst fältassistenter och fritidspersonal som kommer att röra sig i området, men de uppmuntrar även andra vuxna att röra sig ute i områdena.

På kommunen arbetar man nu med städning efter bränderna och har ökat på insatser från vaktbolag.

”Du som utsatts för eller bevittnat ett brott, eller är anhörig till någon som utsatts för brott, kan få hjälp att hantera dina upplevelser. Telefonnummer till Stödcentrum för brottsutsatta: 020-520 530”, skriver Göteborg Stad på sin hemsida.