Radar · Nyheter

Tillåtet att grilla på egen tomt igen

Terje Pedersen / NTB scanpix / TT | Du kan grilla på din tomt igen, men all annan grillning är fortfarande förbjuden.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har hävt förbudet att grilla på egen tomt. All annan grillning utomhus är dock fortfarande förbjudet.

”Förbudet gäller alla typer av grillar med öppen låga samt bränslen på alla platser utom i den egna trädgården, ” skriver länsstyrelsen i Västra Götaland på sin hemsida.

Det totala grillförbudet har pågått sedan 25 juli på grund av det torra vädret och stor brandrisk.