Radar · Nyheter

NMR får ja av polisen men kommunen överklagar

Vilhelm Stokstad/TT |NMR ställer upp sig i samband med SD-ledaren Jimmie Åkessons tal i Almedalen i juli.

Polisen ändrar sitt beslut och låter nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) hålla allmänna sammankomster i Kungälvs kommun fram till efter valet i september. Nu överklagar kommunen beslutet.

Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) fick nyligen avslag på sin ansökan om att hålla en långvarig kampanj i Kungälvs kommun inför kommunalvalet 2018. Bedömningen var att de lokala resurserna inte var tillräckliga för att upprätthålla ordning och säkerhet – en omprövning visar dock att resurser kan omfördelas regionalt och NMR får nu grönt ljus.
– Det finns naturligtvis en ökad risk för motdemonstrationer och störningar när det nu blir känt att de ska vara där. Men vi klarar det. Vi får ta dit resurser vid behov, säger Lena Matthijs, kommenderingschef inför valet hos polisen region Väst, till TT.

Dagliga sammankomster

Fram till den 16 september kan NMR kalla till dagliga sammankomster med valsedlar, flygblad och banderoller.
– De måste vara i rörelse och får inte etablera sig med bokbord och sådant, säger Lena Matthijs, till TT.

Kommunen överklagar

Polisen har tidigare fått kritik för att bland annat ha gett NMR tillstånd att närvara i Almedalen på Gotland samt för demonstrationer på förstamaj och under bokmässan i Göteborg. Även Kungälvs kommun ser en risk med NMR:s närvaro och har tidigare överklagat ett beslut om att låta NMR hålla torgmöten. Det nya beslutet kommer också att överklagas.
– Vi har samma uppfattning som tidigare och våra jurister jobbar just nu med en överklagan till förvaltningsrätten, säger Haleh Lindqvist Kommundirektör i Kungälvs kommun till TT.

TT: Tror ni inte att polisens resurser är tillräckliga?
– Vi tänker på händelserna som var i Göteborg under bokmässan och nu senast i Visby. Utifrån de händelserna föreslår vi att de avslår ansökan. Vi har en skyldighet att upprätthålla säkerhet och trygghet för våra invånare, säger Haleh Lindqvist.
Kungälvs kommun har också nekat NMR att ha valstugor och bokbord på ett antal platser eftersom platserna redan varit upptagna.