Radar · Nyheter

Kemikalier fokus i ny framtidsstudie

GU | Professor Thomas Bachaus är en av forskarna som tagit fram en ny undersökning om kemiska riskanalyser.

En internationell undersökning där forskare från Göteborgs universitet medverkat har identifierat de 22 viktigaste forskningsområdena som behövs stärkas för att komma till rätta med kunskapsbristen inom området kemikalier.

– Studien ger en översikt över de centrala aktuella frågorna. Detta innefattar de kemikalier vi bör vara mest bekymrade över, vilka platser runt om i världen som står i händelsernas centrum för kemiska föroreningar, samt hur vi kan ta fram metoder för att skydda biologisk mångfald och ekosystem, och, avslutningsvis hur vi kan välja de bästa åtgärderna för att lindra, menar professor Thomas Backhaus i ett pressmeddelande från Göteborgs Universitet. Han är en av upphovsmännen bakom undersökningen vid institutionen för biologi och miljövetenskap och ledare för universitetets Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning.

Risk att missa Agenda 2030 mål

Undersökningen kommer fram till att kemikalier som släpps ut i miljön kan komma att äventyra att målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 inte uppnås. Kemikalier som bidrar till minskad biologisk mångfald, allt fler naturkatastrofer, hot mot livsmedel, vatten- och energiresurser, negativa effekter på människors hälsa och miljöförstöring.

Forskningen är ett resultat av en nyligen genomförd övning  kring ”stora frågor” där forskare från hela Europa deltog. Syftet var att ta fram en färdplan för beslutsfattare, myndigheter, branschen i stort och finansiärer. Undersökningen är del i ett arbete för att samordna angreppssättet kring att bedöma och hantera kemikalier i Europa.

Komplexa samband

– Undersökningen visar forskningsprioriteringarna för miljöforskare runt om i Europa. Den återspeglar den ökande komplexiteten som avser de frågor som vi måste tackla i en allt mer hektisk värld. Det är därmed inte överraskande att frågan som avser effekten av kemiska blandningar, samverkan mellan olika stressfaktorer och i synnerhet, kopplingen mellan giftiga kemikalier och icke-kemiska stressfaktorer såsom klimatförändringar hamnar högt upp på agendan. Att ignorera denna komplexitet skulle leda till alldeles för förenklade bedömningar som skulle vara oförmögna att skydda människors hälsa samt miljön, säger Thomas Backhaus.

Undersökningen samordnats av Society for Environmental Toxicology and Chemistry och aktiviteter pågår i Nordamerika, Latinamerika, Afrika, Asien och Australien.
Toward Sustainable Enivornmental Quality: Priority Research Questions for Europe publiceras  i tidskriften Environmental Toxicology and Chemistry.
Det är en av sex vetenskapliga artiklar i en global framtidsanalysstudie.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV