Radar · Nyheter

S-förslag: Mobiler ska pantas

Henrik Montgomery/TT |Utrikesminister Margot Wallström (S) och Socialdemokraternas klimatpolitiska talesperson Åsa Westlund (S) presenterar förslag på klimatområdet.

Socialdemokraterna föreslår att det införs pant på mobiltelefoner och andra elektroniska produkter.
Det är ett av flera förslag för en mer hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi som kommer att finnas med i partiets valmanifest.

Mobiltelefoner och andra elektroniska produkter innehåller många värdefulla material som man i dag inte tar vara på ordentligt, framhåller partiets klimatpolitiska talesperson Åsa Westlund (S).
– Ur ett ton malm kan man i regel bara få ut fem gram guld. Ett ton gamla mobiltelefoner innehåller upp till 150 gram guld. Dessutom kan man utvinna hundra kilo koppar och tre kilo silver ur samma hög mobiler. Samtidigt innehåller de här produkterna en lång rad hälso- och miljöskadliga ämnen som måste återvinnas på rätt sätt, sade hon på en presskonferens på måndagen.

Viktigaste frågan

Med var också utrikesminister Margot Wallström (S) som underströk klimat- och miljöfrågornas allvar.
– Det är vår tids viktigaste fråga. Det handlar om vår existens, sade hon.
På det internationella planet vill Socialdemokraterna driva på för en skärpning av åtagandena i Parisavtalet. Sverige ska i EU driva på att den uppdatering av ländernas åtaganden som finns i avtalet utlöses. Nuvarande åtaganden från länderna räcker inte för att stanna vid två graders temperaturökning.

Nationellt vill S verka för minskade utsläpp från flyget, bland annat genom styrmedel för gröna inflygningar och inblandningar av biobränsle för flyget.

Ändrade reseavdrag

En nationell plan för styrmedel för mer biogas ska tas fram. Tydliga mål för matsvinnet ska sättas och de lokala klimatinvesteringarna ska öka kraftigt.

Socialdemokraterna vill också göra om reseavdragen så att avståndet ska styra mer. I praktiken innebär det sämre avdrag för storstadsbor och bättre för glesbygdsbor.

För en mer hållbar konsumtion och så kallad cirkulär ekonomi vill S, utöver pant på mobiler, skärpa kraven på förpackningar så att de onödiga försvinner och fler kan återvinnas. Mer offentlig upphandling av återvunnet material ska stimuleras. Onödiga plastförpackningar ska fasas ut och alla platsflaskor ska kunna pantas.
Margot Wallström framhöll att politiken måste in mer för att klimat- och miljöfrågorna ska kunna hanteras.
– Vi ska inte tro att marknadskrafterna kan lösa det här åt oss, sade hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV