Radar · Nyheter

Forskare slår larm om lemurer

ROLAND JOHANSSON / TT |Indrin är den största av alla lemurer.

Allt fler av Madagaskars unika lemurer hotas av utrotning, enligt en ny forskarrapport.
Av rapporten framgår att 95 procent, 105 av totalt 111 arter, nu klassas som sårbara, starkt hotade eller akut hotade.

Det innebär att lemurerna är de överlägset mest utsatta av alla primater, och en av de mest utsatta grupperna av organismer på jorden.
– Detta är tveklöst den högsta procentsiffran som noterats för någon större grupp bland däggdjuren och någon större grupp bland ryggradsdjuren över huvud taget, säger lemurforskaren Russell Mittermeier, verksam inom organisationen Global Wildlife Conservation.
Antalet arter som nu placeras i den högsta hotkategorin, akut hotade, har ökat från 24 till 38.

Världens minsta primat

Bland arterna som har uppgraderats återfinns världens minsta primat, Madame Berthes musmaki, alla nio arter av sifakor, och indrin. Den sistnämnda är den största av alla lemurer och är berömd för sitt märkliga sångläte.
Rapporten har sammanställts av över 50 forskare inom Internationella naturvårdsunionens (IUCN) specialistgrupp för primater.

Orsaken till det prekära läget är den omfattande skogsskövlingen på Madagaskar. Illegala avverkningar, destruktivt svedjebruk och träkolsbränning gör att människorna för varje år äter sig allt djupare in i de återstående skogarna. Den utlösande faktorn är befolkningsökningen som hör till de högsta i världen.

Nya hot

Forskarna har också upptäckt två nya och snabbt växande hot. Dels verkar det som om det har blivit allt vanligare att lemurerna jagas för sitt kött, dels fångas djuren allt oftare för att hamna i fångenskap som sällskapsdjur.
Forskarna påpekar dock att det inte skulle krävas några exceptionella åtgärder för att säkra de flesta arternas överlevnad. En aktionsplan som har tagits fram visar att det skulle räcka med en summa på knappt tio miljoner dollar för att stärka skyddet av de viktigaste områdena. Kan den genomföras har lemurerna trots allt en framtid.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV