Radar · Nyheter

Miljöbrott utreds efter oljeutsläpp

Kustbevakningen Bogseringen av haveristen Makassar Highway till Oskarshamn betraktas som lyckad av Kustbevakningen.

En förundersökning om misstänkt miljöbrott har inletts efter oljeutsläppet utanför Västervik. Det skadade fraktfartyget ligger förtöjt i Oskarshamn efter en bogseringsoperation som Kustbevakningen betraktar som lyckad.

Hos Kustbevakningen pågår en utredning som kan leda till att rederiet får betala en vattenföroreningsavgift. På grund av oljeutsläppets storlek, uppskattningsvis 14 000 liter olja, har Kustbevakningen också gjort en anmälan om misstänkt miljöbrott. Åklagarmyndighetens riksenhet för miljö- och arbetsmiljömål har inlett en förundersökning, enligt ett pressmeddelande.

För det skadade fraktfartyget Makassar Highway väntar nu tömning av last och olja efter den riskfyllda bogseringen.

– Arbetet har gått bra och samverkan med berörda myndigheter i området har varit bra, sammanfattar Patrik Lindén på Kustbevakningen operationen.

Enligt Lindén har inga utsläpp gjorts i hamnen. Flygplan som cirkulerat över området har visat att det finns några mindre stråk av olja i området utanför, men några större oljemängder är det inte fråga om. Oljan bedöms som möjlig att plocka upp.

– Några större påslag på öarna är det inte någon risk för, säger Patrik Lindén.

Rederiets ansvar

Fartyget har 1 400 nyproducerade bilar och mer än 300 000 liter olja ombord. Hur länge det kommer att ligga i Oskarshamn kan han inte svara på, utan hänvisar till rederiet.

En tank som man förväntade sig skulle innehålla 90 000 liter olja visade sig vid tömning innehålla vatten. Det finns i nuläget tre olika möjliga förklaringar: Det kan handla om en felberäkning av mängden olja ombord, oljan kan i samband med skadan på fartyget ha flyttats till en annan tank – eller så har den kommit ut i havet.

Men den sistnämnda hypotesen bedömer Kustbevakningen som mindre trolig, eftersom området kring haveriplatsen redan undersökts noga.

Sanering fortsätter

Mycket av den olja som tidigare läckt ut från fartyget har kunnat samlas upp av Kustbevakningen, men enligt räddningstjänstens uppskattning har olja sköljts upp på mellan 30 och 50 öar, kobbar och skär i Tjusts skärgård, där saneringsarbetet fortsätter.

Den ansvarige styrmannen vid grundstötningen har fått ett strafföreläggande för sjöfylleri och vårdslöshet i sjötrafik. Han har fått en villkorlig dom och ska betala 3 000 kronor i böter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV