Radar · Nyheter

Migrationsverket klarar färre asylärenden

Adam Wrafter/SvD/TT | Migrationsverket klarar inte prognosen för 2018.

Migrationsverket hinner med färre asylärenden än väntat.
– Vi tappade mer folk tidigare än beräknat, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket.

Avhopp från myndigheten gör att Migrationsverket bara kommer att hinna handlägga 50 000 asylärenden under 2018 istället för de 54 000 som man tidigare har räknat med, skriver myndigheten i sin senaste prognos.

– När man gör en omfattande neddragning och varslar folk, så är det många som lämnar tidigare, säger Mikael Ribbenvik

Samtidigt bedömer myndigheten att antalet ärenden minskar och att 16 000 personer kommer att vänta på beslut i slutet av året, vilket är den kortaste kön sedan 2011.

14 månaders handläggningstid

– Handläggningstiderna blir fortfarande 14 månader i genomsnitt vid slutet av året. Men det beror på att det är 2 000 ärenden är kvar sedan 2015 och 2016, säger Mikael Ribbenvik.

Något som enligt honom beror på att många ärenden ligger kvar hos Säkerhetspolisen och att de har långa handläggningstider samt att vissa ärenden kommer tillbaka från domstolarna. Av de asylärenden som inkom till Migrationsverket under 2015 och 2016 har myndigheten fattat beslut i 97 procent av fallen.

Oförändrad prognos

Antalet asylsökande till Sverige antas ligga kvar på samma nivå som i den senaste prognosen; 23 000 för 2018 och 29 000 för 2019. Antalet öppna asyl-, anknytnings och arbetsmarknadsärenden att ha minskat till de lägsta nivåerna på fem år i slutet av året.

Migrationsverket beräknar att man ska kunna halvera sina utgifter på tre år, från 54 miljarder 2017 till 25 miljarder 2019.

Beslut inom en månad

– Vi har kunnat klara av så många ärenden hittills att vi kan planera så här i framtiden, säger Mikael Ribbenvik, som tillägger att det kan bli svårt att jobba i kapp under hösten på grund av den nya gymnasielagen.

Nyligen sjösattes även pilotprojektet Asyl 360, med målsättningen att ge asylsökande beslut inom en månad.

– En viss procent kommer alltid att ta längre tid. Men vi kommer att handläggningstider på 3-4 månader i framtiden, säger Mikael Ribbenvik.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV