Radar · Nyheter

Levande och utrotade däggdjur kartlagda av Göteborgsforskare

Jens Meyer/AP photo | För första gången har den ullhåriga mammuten och andra nyligen utrotade djur kartlagts i en databas.

Nu finns det en databas där världens nästan 6 000 nu levande och nyligen utrotade däggdjur är kartlagda. För första gången inkluderas arter som utrotats av människan, vilket enligt forskarna kan hjälpa oss att förstå den biologiska mångfalden.

En internationell forskargrupp, ledd av forskare från Göteborgs universitet, har kartlagt de nästan 6 000 däggdjursarter som nu lever på jorden eller som nyligen har utrotats.

Sammanställningen är den första som inkluderar arter som har utrotats av människan.

– Det här är första gången som vi kunnat inkludera arter som nyligen blivit utrotade, som den tasmanska tigern och den ullhåriga mammuten. Att vi kunnat göra det förändrar verkligen vår uppfattning om vad som är ”naturligt” och vad som bara representerar mänskliga effekter i det förflutna som vi inte kom ihåg, säger Søren Faurby, biolog vid Göteborgs universitet och ledare för forskargruppen, på universitetets hemsida.

Databasen kan hjälpa oss att förstå hur djuren hade levt idag om inte människan hade funnits. Den kan också ge nycklar till var i världen som förutsättningarna är bäst för att återställa förlorad biologisk mångfald och hur klimatförändringarna kommer att påverka olika djurarter i framtiden.

Men för att förstå detta krävs just att man inkluderar de arter som utrotats av människan och tar hänsyn till hur mänskligheten har påverkat var de olika arterna lever idag, till exempel genom jakt och miljöförstöring.

– Brunbjörnen förknippas idag främst med Alaska och Ryssland, men innan människans utbredda jakt fanns brunbjörnar både i Mexiko och i Afrika. Om vi vill kunna förutse hur klimatförändringarna kommer att påverka olika arter måste vi veta deras naturliga utbredning, säger Søren Faurby.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV