Radar · Nyheter

Expert: Värmeböljor blir vanligare och hetare

Maja Suslin/TT | Enligt klimatexperten Martin Hedberg är de pågående skogsbränderna i Sverige – här vid Trängslet i Älvdalens kommun – en följd av klimatförändringarna.

Extremhetta och rasande skogsbränder. Klimatexperten Martin Hedberg är säker: Värmeböljan är en följd av klimatförändringarna.
– Sannolikheten för att det ska vara onormalt varmt har ökat hundra gånger mot hur det var på 60-talet, säger han.

Ihållande värme och torka är något vi behöver vänja oss vid, enligt Martin Hedberg, som är meteorolog på SWC och har en bakgrund inom bland annat Försvarsmakten och SVT.

– Inom loppet av fem–tio år tror jag att det har kommit en till lika kraftig värmebölja. Det blir inte varje år, men man kan inte bortse från det. Det är det nya normala, säger han.

Svagare jetvind

Förutom att värmeböljorna är mer frekventa nu jämfört med hur det var på 1950-, 60- och 70-talen är de numera också varmare, förklarar Martin Hedberg.

– Kurvan har förskjutits, så när det är riktigt varmt är det mycket varmare än för 40 år sedan.

Han beskriver det som att mänskligheten dopat vädret med växthusgaser. Jetströmmens vindar, som är avgörande för vädret, har blivit långsammare i takt med att isarna kring Arktis smält. Det gör att vädret lättare hamnar i en blockering. Högtryck ligger kvar på samma plats under längre tid och hindrar lågtryck att passera med svalare luft, moln och regn.

– Temperaturkontrasten mellan polarområdena och ekvatorn har minskat, vilket gör att jetvinden tappat i styrka och lättare fastnar i samma mönster. Då ligger vi kvar i varmluften i flera veckor medan lågtrycken rasslar ned på ett annat ställe.

Intensivare regn

Blockeringarna ger helt enkelt långvarig hetta på ett ställe och kraftig nederbörd med översvämningar och annat elände på ett annat.

– Så dels beror det på att medeltemperaturen stiger och dels på den här låsningen av väderläget. Nederbörden blir också intensivare i takt med att det blir varmare eftersom det är mer snurr i det hydrologiska kretsloppet, mer avdunstar för att forsa ned någon annanstans. Tidigare i sommar såg vi exempel på det i Syd- och Centraleuropa.

Enligt Martin Hedberg är sommarens omfattande terrängbränder i Sverige en följd av det förändrade klimatet.

– De startade genom blixtnedslag och det är inte unikt. Blixten slår ned tusentals gånger. Men att bränderna sprider sig och är svårare att begränsa har att göra med den långvariga torkan som i sin tur beror på klimatförändringarna.