Radar · Nyheter

Sverige leder allians för globalt kemikalieavtal

Jörgen Ulvsgärd/Scanpix | Sverige lanserade nyligen en allians som ska arbeta för en säker global kemikaliehantering.

I samband med FN:s årliga miljötoppmöte i New York lanserade Sverige en högambitionsallians. Alliansen bestående av länder och andra aktörer ska driva arbetet med att skapa ett Parisavtal för säker hantering av kemikalier.

– I dag finns ingen metod att veta om produkter som är gjorda utanför EU är säkra eller farliga för miljön, säger miljöminister Karolina Skog (MP) som var på plats i New York för att presentera högambitionsalliansen.

Med på mötet var bland annat Sydafrika, USA, Uruguay, Frankrike, Tyskland, Argentina, Finland som alla visat intresse för alliansen. Det var även EU:s miljömissionär, Erik Solhem. Det är ännu dock inte klart vilka länder och aktörer som kommer att ansluta sig till alliansen.

Världens största plastproducent är Kina. Landet lyste dock med sin frånvaro vid mötet.

– Kina är inte med i alliansen men vi har kontakt med dem. Det är så klart viktigt att ha kontakt med dem, men det är vanligt att de är avvaktande i sådana sammanhang, säger Karolina Skog.

Det finns i dag ett regelverk som bygger på att företag som för in produkter som innehåller kemiska ämnen i Europa är ansvariga för att de är säkra. Detta räcker dock inte för att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030, anser Skog.

Ett av de största hindren för plaståtervinning är att det saknas information om vad plasten innehåller. Ett av högambitionsalliansens mål är att införa krav på att produkter förses med information om vad de innehåller.

Idén kommer från arbetet som ledde fram till Parisavtalet där en högambitionsallians också var drivande.