Radar · Nyheter

Städernas träd klarar inte värmen

Jonas Dagson/TT | Torkan gör att många träd ligger i riskzonen i våra städer.

Den ihållande värmen har gjort att löven redan nu börjat gulna på björk och lind runt om i landet. De får inte tillräckligt med vatten och risken finns att många träd i våra städer inte klarar sig, menar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Både på landsbygden och i städerna får torkan konsekvenser. Vattennivåerna i sjöarna sjunker och temperaturerna pressas upp i innerstäderna. Det har påverkat lövträden som för en månad sedan visade tecken på vattenbrist.

– Just i år har vi något så unikt som torka från norr till söder. Redan i juni såg jag björkar och lindar som börjat gulna, säger Henrik Sjöman, trädexpert vid Sveriges lantbruksuniversitet till TT.

På björkarna syns vattenbristen tydligt, de är inte tåliga för torka. Det som sker är att trädet avvecklar lövkronan för att effektivisera vattenförbrukningen – ett sätt att överleva till nästa år. Men det har sitt pris. Utan löv förlorar trädet flera månader av fotosyntes och blir svagare till nästa säsong.

– De träd som lider mest i landet är de som står i städerna. Där sätter jag upp röd flagg. Vi kan förlora viktiga träd som är en del av det hållbara stadsbyggandet, utan löven blir platserna i städerna också varmare, det blir en kedjereaktion säger han till TT.

Småträdstorka i Göteborg

Inom Göteborgs stad har man ändrat rutinerna för de nyplanterade träden.

– De unga träden i gatumiljöer har det väldigt tufft. Det kan hända att vi kommer att tappa en del av dem. I normala fall har vi kontinuerlig bevattning tre år efter plantering. Nu vattnar vi även planteringar som är fem år gamla, säger Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare i Göteborg.

Hon berättar att de äldre träden klarar sig ganska bra, men är de försvagade av någon trädsjukdom eller liknande ligger även de i riskzonen.

Tåligare arter krävs

Vid SLU bedriver Henrik Sjöman ett forskningsarbete som fokuserar på att hitta trädarter som kan lämpa sig för en allt varmare svensk stadsmiljö. Han vill se en attitydförändring i Sverige och att fler ser fördelarna med att ta in värmetåligare arter i stadsmiljön.

– Det här blir en påminnelse om att vi verkligen måste tänka till när vi stadsplanerar. Vi måste ha arter som är rustade för den här typen av somrar som fortfarande står gröna och friska i den här värmen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV