Radar · Nyheter

Resurser till skolan ska utredas

Lars Pehrson/Svd/TT | Regeringen ska utreda resurstilldelningen till grundskola och förskoleklass.

Regeringen ska låta en särskild utredare analysera och föreslå åtgärder för att förbättra resurstilldelningen till grundskola och förskoleklass. Syftet är att öka likvärdigheten inom skolformerna.

Utredaren ska kartlägga och analysera orsakerna till skillnaderna i resurser för undervisning och elevhälsa mellan kommunerna och mellan de olika huvudmännen. En del av utredarens uppdrag är också att ta reda på hur skillnaden i avsatta resurser påverkar kunskapsresultaten.

Om analysen visar att skillnaderna i resurser behöver minskas för att kunskapsresultaten ska förbättras kommer utredaren att ta fram förslag för att minska skillnaderna genom resurstilldelning. Utredaren ska också lämna förslag på författningsändringar som behöver göras.

”Lärarnas riksförbund välkomnar regeringens utredning om skolans finansiering. Vi ser det som ett första och viktigt steg mot en statligt finansierad skola”, förbundets säger förste vice ordförande Svante Tideman i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2020.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV