Glöd · Debatt

Köttskatt nödvändig för att rädda Östersjön

Kustbevakningen/TT | Algblomning i Östersjön.

DEBATT. Östersjön behöver en ny svensk livsmedelspolitik med fokus på växtbaserad matproduktion. Syrenivåerna vid Östersjöns kuster är nämligen de lägsta på 1500 år, det visar en ny internationell forskningsrapport. Bottendöden i Östersjön har drabbat en yta dubbelt så stor som Danmark.

Forskarna bakom studien ”A 1500-year multiproxy record of coastal hypoxia from the northern Baltic Sea” publicerad i Biogeosciences pekar ut köttkonsumtion som en huvudorsak till bottendöd eftersom den ger upphov till mycket stora utsläpp av kväve och fosfor.

Animalier orsakar stora näringsförluster, säger forskarna Sami Jokinen vid Åbo universitet och Tom Jilbert vid Helsingfors universitet, till The Guardian. De är medförfattare till den finsk-tyska Östersjörapporten som publicerades 5 juli. Forskarna rekommenderar allmänheten att äta mindre kött.

Övergödningen orsakar en kraftig algblomning. När algerna dör och sjunker till botten bryter syreförbrukande bakterier ner dem. Då tar det syre som finns bundet på djupare vatten slut, vilket leder till bottendöd.

Djurindustrin är huvudorsaken till jordbrukets enorma läckage av kväve och fosfor eftersom det mesta som odlas i Sverige är djurfoder. Dessutom hamnar kväve och fosfor från animalier i Östersjön via vår urin och avföring, då vi konsumerar mycket mer protein än våra kroppar kan ta upp.

Den årliga slaktviktsförbrukningen av kött per svensk har ökat från 50 kilo till 85 kilo mellan 1960 och 2017, enligt Jordbruksverket. Europeiska revisionsrättens rapport ”Bekämpning av eutrofieringen i Östersjön” visar att Sverige släpper ut ungefär 116723 ton kväve i Östersjön per år. Bara Polen släpper ut mer kväve.

En nypublicerad rapport ”Reducing food’s environmental impact through producers and consumers”, med data från 123 länder, gör uppskattningen att animalieproduktionen globalt tar upp 83 procent av jordbruksmarkerna, vilket allvarligt skadar vilda djur. Populationerna av fiskar, fåglar, däggdjur, groddjur och reptiler har globalt minskat med 58 procent sedan 1970, enligt Världsnaturfondens miljöredogörelse Living Planet.

De låga syrenivåerna i Östersjön innebär en kraftfull signal till riksdag och regering att satsa på politiska åtgärder för minskad köttkonsumtion. Havsmiljöinstitutets rapport ”Samhällsfenomen och åtgärder mot övergödning av havsmiljön” lyfter köttskatt som en metod för att minska övergödning och fiskdöd. En köttskatt underlättar den nödvändiga omställningen från animalieproduktion till produktion av framtidens vegetabiliska och hållbara livsmedel.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV