Radar · Nyheter

Fler volontärer efterlyses till bränderna

Maja Suslin/TT | Liselotte Johansson är volontär och har jobbat med att serva personalen i skogen vid branden i Ljusdal.

Röda Korset har kallats in för att samordna och organisera volontärernas arbete med skogsbränderna. Många finns redan på plats, men organisationen ser ett behov av fler.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som bett Röda Korset om hjälp med att effektivisera arbetet.

– Vi vet att när det gäller insatser som behöver pågå över en tid, krävs koordinering, samordning och organisering. Där har vi en kompetens som myndigheten efterfrågat, säger Fredrik Hammarbäck, pressansvarig på Röda Korset.

De frivilliga kan bidra med att sprida information om räddningsinsatserna och vad drabbade behöver tänka på vid en eventuell evakuering. De kan också bistå vid en evakuering och ordna tak över huvudet för människor som tvingas lämna sina hem. Det kan också handla om att fixa mat och vatten.

– De frivilliginsatser som vi planerar och genomför handlar inte om att ersätta de räddningsinsatser som görs, det handlar om att vara ett komplement så att räddningstjänst och polis kan genomföra de arbetsinsatser som de är satta att göra på allra bästa sätt, säger Fredrik Hammarbäck.

Om man vill hjälpa till kan man antingen ringa Röda Korset eller fylla i ett formulär på organisationens hemsida.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV