Radar · Nyheter

50 miljoner extra till kvinnojourer efter metoo

Janerik Henriksson/TT | Efter metoo-rörelsen vill regeringen skjuta till 50 miljoner kronor extra till Sveriges tjej- och kvinnojourer.

Efter metoo-rörelsen vill regeringen skjuta till 50 miljoner kronor extra till Sveriges tjej- och kvinnojourer. Mellan 2016 och 2019 har regeringen gett 100 miljoner kronor varje år till tjej- och kvinnojourerna. Nu bedömer den att det finns ett fortsatt behov av att utveckla jourernas arbete och utökar därför anslaget med ytterligare 50 miljoner kronor för 2018, enligt ett pressmeddelande från socialdepartementet.

Syftet med bidraget är att stödja lokala tjej- och kvinnojourer i deras verksamhet med att erbjuda rådgivning och samtalsstöd. Bidraget omfattar även praktiskt stöd, information, kompetensutveckling och insatser för att förebygga mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor.

Det utökade stödet till kvinnojourerna föreslogs redan i vårbudgeten i april.