Radar · Nyheter

Nya dieselbilar släpper ut mer än tillåtet

Erik G Svensson/Scanpix | Även de nyaste dieselbilarna släpper ut stora halter kväveoxider.

De nyaste dieselbilarna i högsta miljöklassen Euro 6 släpper ut fem gånger så mycket kväveoxider än vad som är tillåtet.

Det skriver SVT Nyheter och hänvisar till en europeisk undersökning som presenteras av det svenska miljöinstitutet IVL.

– Det innebär att vi fortfarande har problem med höga halter av kväveoxid i luften i våra tätorter, och det leder förstås till hälsoeffekter, säger Åke Sjödin, utsläppsexpert på IVL, till SVT.

Tidigare miljöklassningar, som de mellan Euro 1 och Euro 5, har inte heller visat någon betydande skillnad när det gäller utsläpp av kväveoxider, enligt mätningarna.

Dock har den svenska regeringen redan godkänt Euro 6-bilar att köra i de näst tuffaste miljözoner som kommuner kan inrätta i städerna.

Miljöminister Karolina Skog (MP) vill inte säga att man gjort något misstag utan menar att det är upp till kommunerna att bestämma hur miljözonsreglerna ska tillämpas.

Hon vill nästa mandatperiod ge en oberoende aktör ansvaret för att genomföra svenska mätningar.

– Bilindustrins inflytande över de europeiska testmetoderna måste upphöra. Att metoderna är dåliga är direkt kopplat till lobbying från bilindustrin, säger Karolina Skog till SVT.