Radar · Nyheter

Lokalnämnden ger grönt ljus till rapporten Fossilfritt Göteborg

Leif R Jansson/TT | Lokalnämnden ska arbeta för minskad betonganvändning vid byggen, som ett led i att minska klimatutsläppen.

Lokalnämnden i Göteborg tillstyrker rapporten Fossilfritt Göteborg. Därmed är de först ut av remissinstanserna att ställa sig bakom utredningen.

Rapporten Fossilfritt Göteborg – vad krävs?, som presenterar 83 åtgärder som staden behöver genomföra för att uppfylla sin del av Parisavtalet, är just nu ute på remiss.

Nyligen blev lokalnämnden först ut av remissinstanserna att tillstyrka utredningen.

– Vi i lokalnämnden är ansvariga för många byggen i Göteborgs stad. Därför måste vi vara snabba på bollen och ta vårt ansvar, särskilt när det byggs så mycket i Göteborg, säger nämndens ordförande Elisabeth Undén (MP) i ett pressmeddelande.

– Enligt beslutet verkar de flesta åtgärder som lokalnämnden är ansvariga för inte ens bli särskilt kostsamma för kommunen. Det finns därför ingen anledning att vänta.

Enligt Undén kommer lokalnämnden nu att intensifiera det omställningsarbete som man påbörjat. De ska bland annat ställa högre krav på att leverantörer minskar sina utsläpp och se över hur man kan minska användningen av betong, som är ett mycket klimatbelastande byggmaterial.