Radar · Nyheter

”Dags för förbud mot rasistorganisationer”

Hossein Salmanzadeh/TT | Inrikesminister Morgan Johansson (S) med Jonas Trolle, blivande chef för Center mot våldsbejakande extremism.

Rasistiska och nazistiska organisationer har börjat hetsa och hota så mycket att det är dags för ett förbud mot sådana organisationer, anser regeringen.
Men ett förbud kan ta flera år att genomföra.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) säger att alla har rätt att tycka vad de vill.

– Men att skapa organisationer vars syfte och verksamhet går ut på att jaga andra människor eller hetsa mot människor och grupper, det kan inte vara tillåtet i ett öppet och demokratiskt samhälle, säger Johansson i samband med en pressträff om en ny samordnare mot våldsbejakande extremism.

Han säger också att regeringen har ett ansvar att skydda människor som utsätts för hatet, hetsen och hoten. Vad nazisters aktivitet kan innebära blev uppenbart under politikerveckan i Almedalen, en verklighet som varit känd för lokalpolitiker i orter som Ludvika under lång tid. Utbildningsminister

Gustav Fridolin (MP) säger att det också hindrar människors möjligheter att arbeta demokratiskt.

"Begränsa organisationer"

– Som unga HBTQ-aktiva som inte kunde åka till Almedalen och beskriva sin verklighet, och man bryter ner lokaldemokratin och skrämmer människor från att engagera sig i ett par svenska kommuner där man etablerat sig, Då behöver vi pröva om vi kan göra som i Finland och begränsa dessa organisationer, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

TT: Var ska gränsen gå mellan vad som räknas som rasistiskt?

– Det handlar inte om allmänna programförklaringar utan organisationer som aktivt sysslar med förföljelse av personer och utnyttjar sina rättigheter för att begränsa andras rättigheter, så som Nordiska motståndsrörelsen väldigt medvetet gör när de söker att få torgmöten precis utanför RFSL och en synagoga, säger Gustav Fridolin.

"Ett stort steg"

Morgan Johansson bjuder in oppositionen till dialog om hur direktiven till utredningen som ska ta fram ett lagförslag ska se ut. Direktiven kan bli klara under hösten, bedömer han.

– Det är ett stort steg att ta för Sverige att införa ett organisationsförbud, vi har aldrig haft det men många andra länder har det. Finland, Tyskland, Holland, Italien, Frankrike har det, till exempel, säger Johansson.

Regeringen bedömer att ett förbud kan införas utan att grundlagen behöver ändras. Det kan byggas, enligt justitieministern, på regeringsformens andra kapitel, 24:e paragrafen. Där, i det som är en av Sveriges grundlagar sägs det att föreningsfriheten kan inskränkas för organisationer som ägnar sig åt förföljelse av människor på etnisk grund.

Men ett förbud lär vara minst några år bort ändå, med tanke på den tid det tar från utredning till färdigt och infört lagförslag.

"Vill ha bredare förbud"

För mindre än två veckor sedan föreslog Moderaterna ett förbud mot deltagande i våldsbejakande organisationer. Morgan Johansson säger att det förstås kommer att diskuteras.

Moderaterna anser att regeringens förslag är för snävt.

– Det behövs ett helhetsgrepp. Vi vill ha ett bredare förbud som träffar alla våldsbejakande organisationer, oavsett om det är höger- vänsterextrema eller islamister, säger Moderaternas gruppledare i riksdagen Tobias Billström.

– Dessutom verkar förslaget gå ut på att kriminalisera åsikter, i stället för organisationernas verksamhet, säger han.