Zoom

Ovant läge i Göteborgspolitiken

Maja Andersson | Upprörda budskap utanför ett av kommunfullmäktiges möten under våren.

Efter 24 år av rött styre verkar nu Göteborgs politiska karta ritas om rejält. Moderaterna har seglat om Socialdemokraterna i opinionsmätningarna – och det har även nybildade Demokraterna. Vad har de båda blockens toppnamn Ann-Sofie Hermansson och Jonas Ransgård att säga om läget?

Det skakar i politikens grundvalar i Sverige just nu, och Göteborg är inget undantag. Efter nästan ett kvarts sekel av socialdemokratiskt styre ser nu partiet sig omsprungna av huvudmotståndarna Moderaterna, som i senaste väljarundersökningen från Sifo har 18,8 procent av rösterna. Socialdemokraterna har i sin tur gjort ett historiskt tapp till 14,7 procent.

Men det är kanske inte så enkelt som att vi kommer att få se ett blockbyte på tronen i höst. Alliansen som helhet är fortfarande det mindre blocket och det nybildade Demokraterna, som främst riktat in sig på den omstridda Västlänksfrågan, ligger i nuläget på 18,3 procent – alltså nästan i paritet med Moderaterna.

Hur ska det gå med politiken i Göteborg? På Västsvenska arenans scen i Almedalen möttes kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) och andre vice ordförande Jonas Ransgård (M) för att samtala om stadens möjligheter och utmaningar under ledning av moderatorn, till vardags radiojournalisten, Lars Mogensen.

”Inget är som det brukar”

I nuläget ser alltså Demokraterna ut att kunna bli största parti Göteborg. Men hur det faktiskt ska gå är för tidigt att spekulera i, påpekade Ann-Sofie Hermansson.

–Ingenting är som det brukar i den här valrörelsen, vare sig när det gäller opinionsmätningar eller uppställningar av olika partier eller hur osäkra väljarna är. Det återstår att se hur det går.

Både hon och Jonas Ransgård tillstod dock att de etablerade partierna förlorar förtroende hos väljarna.

– Det finns ett missnöje med oss etablerade partier. Delvis handlar det om hur vi har hanterat diskussionen om det Västsvenska paketet och i synnerhet Västlänken. Det är inte bara så enkelt, men visst fasen är det en stor anledning. Det tror jag, sade Hermansson.

– Ja, det finns ett ökande missnöje med hur Göteborg styrs och det missnöjet delar jag. Jag tror att det finns väldigt goda förutsättningar för att få till ett maktskifte här till hösten, sade Jonas Ransgård.

Adam Ihse/TT | Jonas Ransgård (M), andre vice ordförande i kommunstyrelsen, lyfter vikten av att hålla sina löften till väljarna
Adam Ihse/TT | Jonas Ransgård (M), andre vice ordförande i kommunstyrelsen, lyfter vikten av att hålla sina löften till väljarna.
– Vi säger inte att vi ska sänka kollektivtrafikpriserna i Västra Götaland till tio kronor och kastar det i papperskorgen dagen efter valet.

Västlänksfrågan redan avgjord

Men att gå in i diskussioner med Demokraterna om att riva upp Västlänken är inget alternativ för varken Socialdemokraterna eller Moderaterna.

– Avtalet om Västsvenska paketet tecknades mellan staten och fyra andra parter för många år sedan och är nu under genomförande, med flera miljarder förbrukade. Det är en lösning som ökar järnvägskapaciteten i Göteborg och Västsverige. Så den frågan är politiskt avgjord.

Men man kan ändå vara efterklok, menade Ann-Sofie Hermansson.
– Man kan alltid säga att vi borde ha stått upp bättre och pratat om vikten och nyttan av den här sortens infrastruktursatsningar, framför allt för framtidens göteborgare.

Många väljare längtar efter en uppbruten blockpolitik och nya samarbeten, påpekade Lars Mogensen. Skulle det till och med kunna vara så att det här oklara läget ger ny vitalitet till politiken?

Jonas Ransgård menade att det efter 24 år av S-styre finns ett egenvärde i nya konstellationer, men att det också beror helt på hur nykomlingarna kommer att bete sig i kommunfullmäktigearbetet.

– Kommer de att ha inställningen “Hur mycket kan vi få igenom, vad kan vi ta och ge, hur kan vi på vårt sätt bidra till Göteborgs framtid?”, eller kommer de att vilja bråka så att de syns så mycket som möjligt? Det är helt olika scenarion.

Respektera din konkurrent

Oavsett hur valet slutar är det ett faktum att den “gamla” politiken nu har helt nya spelare att förhålla sig till. Hur ska man göra inom de etablerade partierna för att återupprätta förtroendet?

– Nu under valåret går vi till val som ett eget parti. Vi har haft stor nytta av det rödgröna samarbetet, men det är viktigt att tydliggöra vad den socialdemokratiska politiken är. Jag tror att folk längtar efter en socialdemokrati med framtidsvisioner och en optimistisk hållning, sade Ann-Sofie Hermansson.

Jonas Ransgård pekade också på vikten av att ha respekt för sina konkurrenter, om man vill att människor ska ha tilltro till politiken.

– Det vore bra om alla partier i det politiska samtalet kunde bidra genom att inte beskriva sina motståndare som ondsinta eller dumma.

Ann-Sofie Hermansson var inne på samma linje.

– Jag skulle vilja ha mer av den sortens samtal som vi har just nu, där man ger och tar och inte bara kastar paj på varandra.

Thomas Johansson/TT | Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) tror att etablerade politiker måste visa större mod om de vill motverka det sviktande förtroendet från väljarna
Thomas Johansson/TT | Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) tror att etablerade politiker måste visa större mod om de vill motverka det sviktande förtroendet från väljarna.
– Vi borde våga sätta ner foten mer och uttrycka det som faktiskt är det viktiga för oss.

Ett ängsligt politiskt landskap

Det finns också ett glapp mellan den ökande individualiteten i samhället och det sätt på vilket man hittills har arbetat inom politiken, menade Jonas Ransgård.

– Människor är mindre benägna att köpa färdiga åsiktspaket. Man vill tycka som man själv tycker om det ena och det andra. Vi i partierna är kvar i ett kollektivt beslutsfattande, eftersom politik handlar om att prioritera och då måste man fatta kollektiva beslut. Men vi är inte riktigt med i tiden och hur folk förväntar sig att det ska fungera.

Ann-Sofie Hermansson menade å sin sida att det politiska landskapet är för ängsligt idag.

– Det är inte dåligt att analysera hur människor ser på olika sakfrågor, men jag tror att vi politiker kan bli lite modigare. Man kan inte bara mäta opinionen, ibland måste man också bilda den. Gå före och föreslå saker som man faktiskt tycker, utan att vara livrädda för hur det ser ut i nästa mätning. Jag tror att väljarna uppskattar och till och med längtar efter det.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV