Radar · Nyheter

Nya förvaltningar ska öka likvärdigheten i skolan

Jonas Ekströmer/TT | Efter en bred politisk samsyn har nu Göteborg två nya förvaltningar, för grundskola respektive förskola.

Göteborg har numera två nya förvaltningar för förskolan respektive grundskolan. Genom att samla ansvaret ska kvaliteten och likvärdigheten i skolan öka.

Från och med den 1 juli är förskolan och grundskolan i Göteborg egna förvaltningar. Tidigare har ansvaret legat på de tio stadsdelsnämnderna.

Skolinspektionen har i sina rapporter pekat på brister i hur stadsdelsnämnderna axlat sitt ansvar som huvudmän för skolan. Man har bland annat riktat kritik mot att de inte har planerat, följt upp och utvecklat verksamheterna tillräckligt väl och att undervisning inte är likvärdig för alla elever. Förutsättningarna att nå kunskapskraven varierar kraftigt beroende på vilken stadsdel en elev bor i eller vilken skola hen går i.

Att nu samla ansvaret till en särskild förvaltning ska höja kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen, men också förbättra styrningen och ledningen.

– Allt handlar om mötet mellan lärare och elev. Det är i det mötet kvaliteten på undervisningen avgörs och det finns inga genvägar. Alla medarbetare och chefer i grundskoleförvaltningen oavsett yrke och roll ska arbeta för att just det mötet blir det bästa möjliga. Det gör vi genom att stödja rektorerna, så att de får förutsättningar för sitt pedagogiska ledarskap, säger den nya grundskoledirektören Bengt Randén i ett pressmeddelande.

“Vi har slimmat för mycket”

I kommunfullmäktige har det funnits en bred samsyn över blockgränserna om de nya förvaltningarna.

– Jag tror att det kan bli avsevärt mycket bättre så här, sade kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson under ett seminarium i Almedalen.

Men en ny förvaltning löser inte alla problem i skolan, underströk hon. Den allra viktigaste frågan är huruvida lärarna kan utföra sin uppgift i klassrummet eller inte.

– Lärarna skulle verkligen behöva få ägna sig åt eleverna och sin pedagogiska uppgift i större utsträckning.

Här har politikerna anledning att vara självkritiska, menar hon.

– Både på den kommunala och den statliga nivån är vi väldigt noga med att kräva in planer, individuella uppföljningar, allt möjligt. Går det dåligt för en skola, ja, då kör vi ännu mer byråkrati. Lärarna har ett tufft jobb idag med att sköta allt det där runtomkring. Vi har slimmat för mycket, helt enkelt. Vi behöver administrativ personal, så att lärarna får lov att vara lärare.

Maja Andersson