Radar · Nyheter

Fler nazistsymboler kan bli förbjudna

Henrik Montgomery/TT | Justitieminister Morgan Johansson vill inte ge polisen några pekpinnar.

Fler symboler som förknippas med nazism och rasism kan bli förbjudna.
Regering beslutar i dag om att tillsätta en utredning som ska ta fram lagförslag.

Fler symboler som förknippas med nazism och rasism kan bli förbjudna.
Regering beslutade igår torsdag om att tillsätta en utredning som ska ta fram lagförslag.

– Vi har sett att gränsdragningen för en del symboler, till exempel nazistiska, kan ifrågasättas, säger justitieminister Morgan Johansson (S) i en TT-intervju.

En del symboler, som nazisternas hakkors, är redan i dag förbjudna och betraktas som hets mot folkgrupp.

– Men nu använder man sig av andra symboler som ändå har anknytning till nazisttiden. NMR använder sig av tyr-runan som användes av nazister på 30-talet.

Inte uniformer

Det är sådana symboler som utredaren nu ska fundera på om de bör förbjudas genom att man ändrar i lagen om hets mot folkgrupp.

Fram till början av 2000-talet var det även förbjudet att demonstrera i uniform, men det förbudet upphävdes med hänvisning till att det stred mot Europakonventionen. Morgan Johansson är dock bara beredd att utöka förbudet när det gäller symboler.

TT: Behöver demokratin vara hårdare mot de som vill avskaffa demokratin?

– Det är ett dilemma vi haft i alla tider. Om nazisterna hade styrt hade vi demokrater inte fått demonstrera överhuvudtaget, säger Johansson.

Han påpekar att demokratin tillåter även ”vedervärdiga rasistiska sekter som NMR”, att utöva sin mötesfrihet, men inte att hetsa mot folkgrupp, ägna sig åt olaga hot eller störa andras möten.

Inga pekpinnar

Johansson påpekar att polisen, i enlighet med polislagen, har rätt att plocka bort folk som stör andras möten.

– Jag är övertygad om att i fall det inträffar här på Gotland då ska polisen ingripa.

Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR, har tillstånd att genomföra olika aktiviteter i samband med Almedalsveckan i Visby.

TT: Borde polisen ha ingripit när NMR störde Centerledaren Annie Lööfs tal i går?

– Polisen måste göra sina egna taktiska bedömningar på plats.

TT: Borde polisen använda polislagen oftare när NMR stör andras möten?

– Jag ska inte ge några generella pekpinnar till polisen.

Ingen äggkastning

TT: Hur tycker du publiken ska agera när NMR stör?

– Att man markerar sin avsky mot denna typ av meningsyttringar, säger Johansson.

TT: Kasta ägg?

– Nej, jag uppmanar aldrig någon att göra våld mot någon annan, säger Johansson.

Justitieministern uppger också att regeringen i september kommer att vara klar med ett lagförslag om att polisen ska få information från datalagring från teleoperatörerna. I jakten på kriminella skriker polisen efter att få tillbaka den tidigare möjligheten att få ut informationen av teleoperatörerna från datalagring som togs bort efter en dom i EU-domstolen.

– Vi jobbar med det och när riksdagen öppnar till hösten kan vi gå fram till riksdagen med en proposition, säger Johansson.

Han vill dock inte gå in på om lagförslaget ger polisen större möjligheter än vad en utredning föreslog strax före jul och som polisen menade var otillräcklig.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV