Radar · Nyheter

Energimyndigheten stöttar vätgasfabrik i Göteborg

Pressbild Preem | En ny fossilfri vätgasfabrik planeras i Göteborg.

Vattenfall och Preem vill bygga Europas största fossilfria vätgasfabrik i Göteborg för att producera biodrivmedel. Nu meddelar Energimyndigheten att de stöttar projektet med 3 miljoner kronor.

Energiföretaget Vattenfall och drivmedelsbolaget Preem vill bygga en vätgasfabrik i Göteborg. Målet är att producera vätgas som i sin tur ska användas för att framställa biodrivmedel av rester från svensk massaindustri.

Anläggningen ska byggas på Preems raffinaderi på Hisingen och beräknas bli den största i Europa.

I veckan meddelade Energimyndigheten att man går in med tre miljoner kronor till förprojekteringen, vilket är hälften av den totala kostnaden.

– Det här initiativet har potential att bidra till att nå målet om nettonollutsläpp för både industrin och transportsektorn, säger Klara Helstad, chef enheten hållbar industri på Energimyndigheten, i ett pressmeddelande.

Idag använder sig vätgasindustrin främst av energi från fossil naturgas. Vätgasanläggningen i Göteborg ska däremot bli fossilfri: där ska gasen ska tillverkas genom elektrolys, där vatten spjälks upp i vätgas och syrgas med hjälp av fossilfri energi.

Enligt beräkningarna kommer anläggningen att bidra till att minska koldioxidutsläppen med 25 000 ton per år från själva processen. Utöver det räknar man med att utsläppen i transportsektorn ska minska med omkring 230 000 ton årligen, då fossila bränslen ersätts med biodrivmedel.

Fakta: Vätgas

Vätgas består av två väteatomer och har beteckningen H2.
Vätgas kan användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi, men är inte en primär energikälla i sig.
Den lagrade energin i vätgas utvinns genom att gasen får reagera med syre. Vanligt vatten blir en biprodukt av processen.
Idag används vätgas framför allt som råvara inom industrin, till exempel i raffinaderier och vid tillverkning av ammoniak.
Vätgas kan användas som energi i bränsleceller, som i sin tur kan omvandla energi till elektricitet och värme. Många ser därför vätgas som en viktig del i att fasa ut fossila bränslen.
Källa: Gasföreningen.se, Vätgas.se