Radar · Nyheter

Svenskarnas förtroende för demokratin ökar

Adam Ihse/TT | Kommunfullmäktigemöte i Göteborg.

Många anser att det går utför med Sverige, samtidigt som svenskarnas förtroende för de demokratiska institutionerna växer. Det visar en ny antologi från Som-institutet.

Svenskarnas förtroende för samhällets institutioner och för demokratin växer – samtidigt som många anser att utvecklingen i landet går åt fel håll. Det visar Som-institutets nya antologi Sprickor i fasaden, som består av texter från ett trettiotal svenska forskare. Antologin baseras främst på data från den nationella Som-undersökningen som genomfördes hösten 2017.

– Trots farhågor om ett allt mer instabilt samhälle, råder en långsiktig stabilitet i våra värderingar och i tilltron till medmänniskor och till olika samhällsfunktioner, säger Ulrika Andersson, forskare vid Som-institutet och en av bokens redaktörer, på universitetets hemsida.

Institutet har också under lång tid mätt svenskarnas förtroende för institutioner och politiker i kombination med politiskt intresse. Utifrån dessa data konstaterar man att 25 procent av befolkningen är ”alienerade”, det vill säga att de varken är intresserade av politik eller har något förtroende för det politiska systemet. Det är i denna grupp som Sverigedemokraterna fortsatt lockar många väljare. Hit hör ofta personer från socioekonomiskt utsatt grupper, som inte känner sig hemma någonstans på den politiska skalan.

Samtidigt visar undersökningarna att denna väljargrupp minskar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV