Radar · Nyheter

Nytt interreligiöst råd i Angered

Angered har fått ett interreligiöst råd, med syfte att öka förståelsen och respekten mellan olika religioner. Rådet har kommit till i samverkan mellan församlingar, politiker och förvaltning i Angered. I rådet ingår 10 församlingsrepresentanter och Angereds stadsdelsnämnds presidium.

Utöver att bygga broar mellan olika religiösa traditioner ska rådet också bland annat sprida kunskap om församlingarnas arbete och kommunens uppdrag samt vara ett forum för dialog och samverkan.

Rådet har en gemensam värdegrund som bygger på alla människors lika värde, FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen och diskrimineringslagen.

Det fullständiga namnet är Angereds interreligiösa råd – Tro och respekt.