Radar · Nyheter

Miljözoner med i länsstyrelsens nya luftkvalitetsprogram

Ingemar Tigerberg | Luftkvaliteten är som sämst vid tunnelmynningarna i Göteborg och vid särskilt trafikerade leder.

Under veckan släppte länsstyrelsen ett åtgärdsprogram för att komma till bukt med luftföroreningar i Göteborg. Siktet är inställt på trafiken och en av de nya åtgärderna är miljözoner för bilar som kan stänga ute dieselbilar.

Göteborg har länge haft problem med luftföroreningar, med värden på partiklar och kväveoxid som överskrider både de svenska miljömålen och EU:s gränsvärden. Halterna har minskat något de senaste 30–40 åren men höga halter har koncentrerats framför allt vid de stora trafiklederna. Föroreningarna gör så att tusentals personer i Sverige dör i förtid.

– I Göteborg är luftföroreningshalterna lägre än i många andra delar av världen, men vi ser ändå ett samband med ökad risk att dö. Det visar hur viktigt det är att sänka utsläppen av luftföroreningar. De som bor centralt behöver inte vara särskilt oroliga för sin egen hälsa eftersom den ökade risken är liten för varje person. Men eftersom alla människor är utsatta för luftföroreningar dagligen är det en viktig hälsofråga för samhället, beskriver forskaren Leo Stockfelt på Göteborgs Universitets hemsida.

Riskerna är störst för redan utsatta grupper såsom personer med luftrörsbesvär eller hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom är små barn mer känsliga. Mats Tiborn som bor med sin familj på centrala Hisingen i Göteborg besväras av utvecklingen.

– Jag märker ju där jag bor så blir till exempel snön smutsig väldigt fort. Man blir orolig för barnen som växer upp i den miljön, säger han.

I länsstyrelsens åtgärdsprogram föreslås tre nya åtgärder för att komma till bukt med föroreningarna. Utöver att åtgärder för att föra över trafik från bil till kollektivtrafik samt minska den tunga trafiken på vägarna i Göteborgsområdet diskuteras möjligheten att införa miljözoner för lätta fordon i Göteborg och Mölndal. Beroende på hur reglerna utformas finns en risk att vissa dieselbilar förhindras från att köra där. Men kommunerna har inte makt över alla åtgärder som skulle krävas för att nå miljömålen, menar länsstyrelsen.

– Det krävs både lagändringar som ger kommunerna ökade möjligheter till regleringar och lokala insatser för att styra mot en bättre luftkvalitet. säger Annika Svensson från miljöskyddsavdelningen på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Regeringen har aviserat att de vill ge kommuner rätt att införa miljözoner från och med 2020 och frågan är under beredning. Detta har fått Miljöpartiet i Göteborg att föreslå miljözoner i centrum där dieselbilar i så fall inte skulle få köra, eventuellt gäller förbudet även bensindrivna bilar. Det ställer dock inte Socialdemokraterna i Göteborg upp på. På ett seminarium på elbilsmässan i höstas var det delade meningar om hur schyst ett sådant förslag skulle vara.

– Vi kan inte fatta beslut som människor inte förstår eller accepterar. Om man inför ett förbud mot fossildrivna bilar behöver vi kunna garantera att det finns fossilfria bilar som alla har råd att köpa och rimlig laddinfrastruktur, sa Cecilie Tenfjord-Toftby, riksdagsledamot för Moderaterna från Borås.

– Delar av ett sådant förslag skulle kunna genomföras. Vi skulle kunna göra det i nya områden, såsom Frihamnen, tyckte Lena Malm (S), ledamot av trafiknämnden i Göteborgs stad.

Representanter för miljöförvaltningen i Göteborg var positiva till förslaget.

Mats Tiborn har precis köpt en begagnad dieselbil och har tagit del av debatten. Den gjorde honom osäker på hur han skulle göra och fick honom att köpa en bil med en högre miljöstandard – Euro 6.

– Jag är lite orolig för att äga en dieselbil. Vi kanske säljer den tidigare på grund av risken att de minskar snabbt i värde. Om fem år kanske det kommer nya regler. Men det är nog lite överdrivet för ett eventuellt förbud handlar troligen om någon liten gata, så det bör inte påverka priset, men man vet ju aldrig, säger han.

Han tycker att det råder motstridiga budskap från politikerna för vad som egentligen är bäst för miljön.

– Jag försöker göra så gott jag kan, men det väldigt svårt att veta vad man ska köpa. Vår förra bil var en etanolbil, sedan blev det helt ute. Därefter beskrevs dieslarna som miljöbilar och då köpte jag en sådan, men nu är de i riskzonen. Just nu är det elbilarna som är ropet, men jag vet ju att framställningen av bilbatterier är väldigt smutsig, så kanske kommer de anses vara dåliga för miljön i framtiden med nya begränsningar som följd? De som beslutar om reglerna måste tänka 20 år framåt, tycker Mats.

Länsstyrelsen kommer inte heller de med några tydliga råd på just den punkten.

– Du som privatperson kan välja en miljövänligare bil men också hjälpa till genom att cykla, samåka och använda bilen så lite som möjligt i de centrala delarna, säger Annika Svensson på länsstyrelsen Västra Götaland.

Så är luften hemma hos dig

Se hur luftkvaliteten är där du bor på Göteborgs stads hemsida. Sök på Luftkvalitet.