Radar · Nyheter

Göteborg elfte bästa miljökommun

Göteborg hamnar precis utanför topp tio när tidningen Aktuell hållbarhet rankar Sveriges bästa miljökommuner. Bäst av alla är Helsingborg, för andra året i rad.

Göteborg är den 11 bästa miljökommunen i landet, enligt tidningen Aktuell hållbarhets sammanställning. Det innebär att staden klättrar en placering från i fjol.

Kartläggningen baseras på tidningens egen enkät, där kommunerna till exempel svarat på frågor om hur man arbetar för att nå Parisavtalets mål, om miljömässiga och sociala krav vid upphandlingar och om cirkulär ekonomi. Utöver det har man även vägt in uppgifter från andra källor, såsom länsstyrelsernas miljömålsenkät, Svenskt vattens hållbarhetsindex och Naturskyddsföreningens enkät om naturskydd.

Det är tionde gången som Aktuell hållbarhet rankar kommunerna utifrån deras miljöarbete.

– Vi vill att rankningen ska vara en energiinjektion i kommunernas miljöarbete, både genom att vi lyfter fram föredömen och genom att vi är en blåslampa där det behövs förbättringar, säger Mikael Salo, chefredaktör på Aktuell hållbarhet.

Granskningen visar att mer än hälften av de kommuner som svarat på enkäten har klimatmål som har antagits av politikerna. Allt fler formulerar också strategier för att arbeta med de globala hållbarhetsmålen.

Däremot är det bara en femtedel som använder sig av koldioxidbudgetar och en fjärdedel som systematiskt arbetar för att minska plastkonsumtionen.

Sveriges bästa miljökommun är Helsingborg, som därmed toppar listan för andra året i rad.

Av de tre storstadskommunerna är det bara Stockholm som tar sig in på topp tio, med en tredjeplacering. Malmö återfinns först på 44 plats, vilket är en anmärkningsvärt låg placering eftersom staden tidigare har knipit förstaplatsen hela tre gånger.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV