Zoom

CBD-olja – en omstridd substans

Ted S.

En ofarlig substans som kan lindra smärta och bota sömnproblem, eller ren narkotika? Åsikterna om CBD-olja är vitt skilda och oljan var nyligen föremål för en domstolsprocess. Den gången vann Läkemedelsverket – men CBD-tillverkarna ger inte upp. I veckans Zoom redogör textilforskaren Git Skoglund, som specialiserat sig på hampaväxten, för turerna kring den omstridda oljan.

Vi trodde inte att det skulle bli några problem”, säger Joseph Marton.

Han är delägare till företaget Nirvara i Göteborg, som sedan starten 2016 bland annat har producerat och sålt så kallade CBD-produkter som hampaolja och hampasalvor.

CBD är en förkortning för substansen cannabidiol, som är en av det hundratal så kallade cannabinoider som finns i cannabisplantan.

Under våren stötte Nirvara på hinder: Läkemedelsverket stoppade då flera företag som tillverkar CBD-produkter, däribland Nirvara, i en domstolsprocess. Det var en överraskande utgång för Joseph Marton och hans kollegor.

– Industrihampan som vi använde är godkänd via EU och cannabinoidprodukter fanns redan ute i handeln i Europa.

I Sverige får växten hampa – på latin kallad cannabis sativa – odlas under reglerade former. Endast godkända frösorter får odlas och kallas för industrihampa. Industrihampans låga innehåll av det psykoaktiva ämnet THC innebär att växten inte kan användas som drog.

All cannabis innehåller även flera andra ämnen som inte är psykoaktiva, och därför inte heller kan användas för berusning. Dessa ämnen är ofarliga för människor och är inte beroendeframkallande. Några av ämnena är cannabinoider (CBD) som kan användas i terapeutiskt syfte. Upptäckten att ämnet är välgörande för människor gjordes så sent som på 1990-talet och kan i förenklad form beskrivas motsvara vårt eget mänskliga endocannabinoida system, vilket innebär att vi producerar cannabinoider naturligt i våra kroppar. Många menar att CBD därför borde klassas som hälsokost eller kosttillskott, och inte som läkemedel.

En reklamannons för CBD-olja på en gata i Holland
En reklamannons för CBD-olja på en gata i Holland.
Foto: Git Skoglund

Stor ekonomisk potential

Eftersom cannabinoider i stort sett endast finns i cannabis har växten en stor ekonomisk potential. Många företag i Europa, Australien och USA tillverkar i dag en koncentrerad form som kalllas för CBD-olja eller hampolja. Vetenskapliga undersökningar har visat hur oljan kan bidra med att balansera vårt endocannabinoida system och påverka vårt immunsystem positivt, vilket i sin tur kan bidra till lindring av smärta och motverka sömnproblem.

Men Läkemedelsverket är av en annan åsikt, och har alltså i vår drivit igenom ett stopp för flera svenska CBD-företag. I myndighetens utlåtande från den 23 mars står det bland annat följande: ”Tillverkningen har skett genom att tetrahydrocannabinol (THC) extraherats ur industrihampan samt att oljorna utgör en beredning och därmed narkotika. Oljorna är därmed inte längre varken industrihampa eller växtmaterial och kan därför inte omfattas av de undantag som finns.”

– Myndigheterna vet inte vad de pratar om. Det känns väldigt orättvist att bli behandlad på det här sättet, säger Joseph Marton.

Joseph Martons intresse för alternativmedicin gjorde att han fick upp ögonen för industrihampan och hur den kan användas som hälso- och näringstillskott
Joseph Martons intresse för alternativmedicin gjorde att han fick upp ögonen för industrihampan och hur den kan användas som hälso- och näringstillskott. Han menar att många människor blir hjälpta av att använda CBD-produkter.
Foto: Git Skoglund

Klassas som läkemedel

Många tillverkade, odlare och kunder har blivit både misstänksamma och upprörda över Läkemedelsverkets agerande. De kritiserar att förbudet genomförts utan att ha föregåtts av kemiska analyser eller liknande kontroller, och de åtalade företagen fortsätter sin kamp genom att överklaga domstolsbeslutet. Nirvara har fram till i dag lagt ned tusentals kronor i advokatkostnader och gjort detaljerade beskrivningar i syfte att förklara hur CBD utvinns ur industrihampan.

– Det enda vi gör är att extrahera industrihampan med ekologisk alkohol, för att få ut ett extrakt som innehåller industrihampans alla ämnen. Vi varken isolerar CBD eller THC, säger Joseph Marton och fortsätter:

– Industrihampan innehåller över 110 olika cannabinoider och väldigt lite THC. Det finns också 400 andra aktiva ämnen i växten, och produkterna innehåller en fullt laglig gräns av THC.

Enligt läkemedelsverkets tillsynsutredare Martin Burman ska beredningar för oralt bruk som innehåller CBD klassas som läkemedel, enligt definitionen i läkemedelslagens andra kapitel. Samtidigt menar han att läkemedelslagstiftningen har tolkningsföreträde. Det innebär att om en produkt omfattas både som läkemedel och livsmedel eller hälsokost ska läkemedelslagstiftningen gälla.

– Läkemedelsverket har i flera tillsynsärenden bedömt att beredningar för oralt bruk eller för inhalation av extrakt av cannabis sativa som innehåller CBD är läkemedel, skriver Martin Burman angående företaget Nirvaras situation.

Han tillägger att en produkt som är läkemedel enligt läkemedelsdefinitionen inte kan vara livsmedel eller hälsokost, men att alla företag kan ansöka om ett godkännande.

– I svensk narkotikalagstiftning är industrihampa undantagen om den odlas under vissa premisser, fortsätter Martin Burman.

Den svenska odlingen av industrihampa har minskat drastiskt sedan starten 2003
Den svenska odlingen av industrihampa har minskat drastiskt sedan starten 2003. Det beror på flertal faktorer, bland annat kostsamma skördetekniska problem som gör det svårt med lönsamheten.
Foto: Don Ryan/AP/TT

”WHO ger grönt ljus”

Han menar att Läkemedelsverkets tolkning av undantaget bara gäller själva växten, inte beredningar av växten, om de innehåller narkotiska eller psykotropa ämnen som THC.

Det är inte bara i Sverige som myndigheter agerar mot CBD, utan det sker även i flera andra länder.

Därför har den Europeiska industrihampaorganisationen (EIHA) under hösten 2017 vänt sig till oberoende experter från Världshälsoorganisationen (WHO) för att utreda vilka effekter CBD har på människor. Enligt EIHA:s senaste pressrelease gav WHO grönt ljus till ren CBD i början av november, och därför drar de slutsatsen att det inte finns någon motivering till att ämnet ska ingå i antidrogfördragen.

Det finns inga rapporter om missbruk eller beroende förknippat med intag av CBD. Man har heller inte sett några negativa bieffekter såsom nedsatt körförmåga. I utredningen framgår att CBD utforskas vetenskapligt för en rad olika terapeutiska tillämpningar och har visat effektivitet vid behandling av bland annat epilepsi.

– Läkemedelsverket har både bidragit till WHO:s rapporter och tagit del av dem. Vi instämmer i WHO:s slutsats att CBD inte har beroendeframkallande eller euforiserande effekter, säger Martin Burman, som själv har arbetat med läkemedelslagstiftningen som också ligger till grund för Läkemedelsverkets beslut.

På Läkemedelsverkets hemsida framgår att förbud mot att sälja CBD-produkter handlar om patientsäkerhet. Det är dock inte bara Läkemedelsverket som har stoppat försäljning av CBD, utan flera andra myndigheter har agerat i samma syfte, som till exempel Polisen, DHL, Swedbank, VISA/Mastercard och Tullverket. När det gäller företaget Nirvara har deras marknadsplatser på exempelvis Google, Facebook och Amazon också stängts.

I och med Tullverkets inställning fick företaget Nirvara, som har importerat industrihampans växtdelar till sin produktion, problem vid tullen. Eftersom hela växten aldrig tidigare har importerats till Sverige medförde det att råvaran fastnade där och blev föremål för en narkotikautredning. Vanligtvis importeras endast hampans fibrer eller fröer och inte blad, knoppar eller blommor som i det här fallet.

– Från början köpte vi hampa från en odlare i Grästorp, men vi ville att den skulle vara ekologiskt certifierad och även skördad manuellt, säger Joseph Marton.

Någon sådan hampa fanns dock inte att hitta i Sverige. Nirvara tog kontakt med flera svenska kontrollorgan, såsom Kiwa-Inspecta, Krav och Smak, för att om möjligt få sina produkter ekologiskt certifierade, men ingen ville ta sig an ärendet. De kontaktade även laboratoriegruppen Eurofins som gör livsmedelsanalyser, men blev även där nekade. Den enda utvägen var därför att importera växtmaterialet.

– Självklart hade det varit bäst att använda svensk industrihampa och dessutom billigare för oss. Innan förbudet hade vi planer på att odla egen industrihampa tillsammans med en odlare utanför Strömstad, säger Joseph Marton.

CBD framställs av torkade växtdelar från industrihampa
CBD framställs av torkade växtdelar från industrihampa.
Foto: Git Skoglund

”Handskörd bäst”

Han förklarar att tanken var att skörden i så fall skulle ha skett för hand, utan maskiner. När det gäller odling för CBD skördas växten när den avger som mest pollen, vilket gör att hand-skörd är det bästa alternativet. Då hanteras blomställningen varsammare och även pollen tas tillvara. Därför är det inte viktigt med en dyr maskinpark och det kan spara in stora ekonomiska omkostnader för odlarna.

Odlingsprojektet i Strömstad lades på is när Läkemedelsverkets beslut var ett faktum, men odlaren Mona Lange är positiv till att hennes hampodlingar i framtiden kan användas för produktion av CBD. Förra året provade hon att odla ett par hektar för att undersöka hur skörden och processen går till, men hon fick inget ekonomiskt bidrag eftersom Jordbruksverkets regel säger att gårdsstöd ges endast till odlingar på mer än fyra hektar.

Den svenska odlingen av industrihampa har minskat drastiskt sedan starten 2003. Det beror på flertal faktorer, bland annat kostsamma skördetekniska problem som gör det svårt med lönsamheten. Det gör i sin tur att produkten blir dyr och att efterfrågan från marknaden inte blir särskilt stor. Det finns heller inga statliga stöd eller annan hjälp från myndigheter som skulle kunna verka för ekologisk odling av industrihampa och därmed bidra till en lönsam marknad.

”Handlar om pengar”

Sannolikt skulle CBD-olja, näringstillskott och livsmedel bidra till en lönsam väg in på den svenska marknaden för industrihampan, eftersom tillverkningen av den sortens produkter inte kräver stor och avancerad produktionsutrustning.

Frågan är om det finns någon bakomliggande orsak till att myndigheter stoppar och försvårar för industrihampan i Sverige?

Joseph Marton menar att läkemedelsindustrin, liksom många andra industrier, livnär sig på människors ohälsa. Han ger exempel på hur alkohol, tobak och biverkningar från både läkemedel- och matindustrier förgiftar människor och frågar sig varför det får fortsätta.

– Jag tror att det handlar om pengar och kontroll, avslutar han.

CBD och THC

Cannabidiol, förkortat CBD, och tetrahydro-cannabinol, förkortat THC, är båda så kallade cannabinoider som finns i cannabisplantan. THC är en psykoaktiv och rusgivande komponent. CBD är inte psykoaktivt i sig och orsakar därför inget rus.
I dag omfattas THC av narkotikalagstiftningen och CBD av läkemedelslagstiftningen.
Källa: Läkemedelsverket, Wikipedia

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV