Radar · Nyheter

Bostadsbrist i hela länet trots byggrekord

Håkon Mosvold Larsen/Scanpix Norge | Det byggs för fullt i Västra Götaland, men bostadsbehovet är ännu långt ifrån fyllt.

Det har inte byggts så många nya bostäder i Västra Götaland sedan början av nittiotalet. Ändå råder det bostadsbrist i alla länets kommuner, utom en.

Under 2017 byggdes det 7 200 nya bostäder i Västra Götalands län. Så mycket har det inte byggts sedan 1992. Men det räcker inte – fortfarande råder det bostadsbrist i alla länets 49 kommuner utom en, enligt länsstyrelsens årliga bostadsmarknadsanalys. Den enda kommunen som inte har för få bostäder är Götene.

– Ser vi till befolkningsprognosen behöver bostadsbyggandet öka något, till ca 8 000 bostäder nya bostäder per år, de kommande tio åren, säger länsarkitekt Andreas Lidholm på länsstyrelsen i Västra Götalands hemsida.

Det är framför allt i Göteborgsregionen som det behöver byggas: här finns två tredjedelar av det totala bostadsbehovet i länet.

De vanligaste förklaringarna till att byggandet går trögt är dels att det är dyrt, dels att det finns för få detaljplaner på attraktiv mark. Kommunerna i Göteborgsregionen sticker ut eftersom man också uppger bullerproblem som en bidragande faktor, liksom bristande infrastruktur eller en osäkerhet kring hur infrastrukturen kommer att se ut i framtiden.

En annan orsak är att flera kommuner har svårt att rekrytera personal till de inblandade förvaltningarna och att det därmed blir svårare att planera för nybyggen.

Enligt kommunernas bedömningar kommer bostadsbyggandet att fortsätta öka i ett par år. Antalet nya bostäder förväntas öka till drygt 14 000 under 2018 och till knappt 15 000 året därpå.

De flesta bostäder planeras i Göteborgsområdet, och här tros byggandet fortsätta öka kraftigt i flera år framöver. I övriga regioner förväntar man sig en stagnation eller en minskning av byggandet från och med 2019.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV