Radar · Nyheter

Tidningar fälls för metoopubliceringar

Berit Roald/NTB/TT | Flera tidningar klandras efter publiceringar som brutit mot god publicistisk sed.

Sex tidningar fälls av Pressens opinionsnämnd för att i sammanlagt tio artiklar ha brutit, i ett fall grovt, mot god publicistisk sed. Samtliga publiceringar har kopplingar till metoo, och har anmälts av de fyra personer som artiklarna rör, skriver Pressens Opinionsnämnd (PON) i ett pressmeddelande.

Det är tidningen Arbetaren som anses ha brutit grovt mot god publicistisk sed. Tidningen Expressen fälls för fyra publiceringar. Dagens Nyheter fälls för en publicering, och frias för en annan. Svenska Dagbladet fälls för två publiceringar, och Hänt i Veckan och Aftonbladet för en publicering vardera.

”Främst på grund av att tidningarna inte har haft tillräckligt belägg för att publicera de allvarliga anklagelserna och påståendena – som i många fall ligger långt tillbaka i tiden – har nämnden funnit att tio av artiklarna har inneburit att tidningarna har brutit mot god publicistisk sed” skriver PON om besluten.