Radar · Nyheter

Sämre levnadsvillkor för synskadade

Kyrre Lien/TT | Synskadade i Sverige har sämre levnadsvillkor är befolkningen i stort, enligt en undersökning från Synskadades riksförbund.

Synskadade i Sverige har sämre levnadsvillkor är befolkningen i stort. Endast 47 procent av de synskadade har ett arbete jämfört med 82 procent av befolkningen i stort, enligt en undersökning som genomförts av Sifo/Kantar på uppdrag av Synskadades riksförbund.

Enligt undersökningen, som bygger på telefonintervjuer med 1 000 medlemmar i Synskadades riksförbund, anser sig endast hälften av de tillfrågade vara vid god hälsa och många har också svag ekonomi.

”Det finns ett tydligt samband. Arbetslöshet och dålig ekonomi leder till ohälsa. Genom fler i arbete, stöd till ledsagning, synstöd och färdtjänst kan en del ohälsa motverkas”, säger Synskadades riksförbunds förbundsordförande Håkan Thomsson, i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV