Radar · Nyheter

Grundvattennivån ovanligt låg i Sverige

Det har skett en snabb förändring i grundvattennivån på grund av det varma och torra majvädret, trots att det såg lovande ut tidigare i våras.
– För dem som har egen brunn har vi sett en snabb förändring med sjunkande nivåer, säger Bo Thunholm på SGU till SVT.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) mäter grundvattennivåerna i Sverige. I de senaste mätningarna har man sett att nivåerna sjunker snabbt i stora delar av landet och i många fall närmar sig de lägsta som uppmätts för slutet av juni.

– På många håll, framför allt i de södra delarna av landet, är det väldigt låga grundvattennivåer för årstiden, säger Bo Thunholm, hydrogeolog, till SVT Nyheter.

Enligt myndigheten krävs det en hel månad med kallt och regnigt väder för nivåerna att återhämta sig efter värmeböljan. Det råder bevattningsförbud i många kommuner och SGU uppmanar folk att hålla koll på kommunens information om vattennivåerna.

– Men fullt så illa som förra året är det ännu inte, åtminstone inte inom den kommunala vattenförsörjningen. Där är nivåerna normala för årstiden.
De bottennoteringar vi hade förra sommaren har resulterat i en ökad medvetenhet, säger Bo Thunholm.

Fakta: Grundvatten

Grundvatten är beteckningen på det vatten som finns under jord eller i berggrunden. Det bildas av nederbörd i form av regn eller som smältvatten.
Hur stor andel av vattnet i naturens kretslopp som utgörs av grundvatten beror på klimatet, de geologiska förhållandena, och växtligheten. I Sverige är andelen i genomsnitt 80 procent.
Grundvatten används inom jordbruket, bland annat till bevattning. Vissa industrier använder också grundvatten i vissa processer. Cirka hälften av dricksvattnet i Sverige kommer från grundvattenmagasinen.
Källa: Nationalencyklopedin
TT