Radar · Nyheter

Fler än 100 000 nya undersköterskor behövs

Gorm Kallestad/NTB Scanpix/TT | Fram till 2026 kommer ungefär 25 000 fler att behöva plats på särskilt boende, enligt regeringen.

Antalet personer över 80 år kommer att öka dramatiskt de kommande åren. Fram till 2026 behövs 136 000 nya undersköterskor och vårdbiträden, enligt regeringen.

Antalet äldre över 80 år väntas fördubblas till år 2045 – och det kommer att ställa nya krav på äldreomsorgen, enligt äldreminister Lena Hallengren (S).

– Om två år blir de första födda på 1940-talet över 80 år, och det är en stor generation som bekant, som också har förväntningar på en äldreomsorg som kanske bör se lite annorlunda ut i dag, säger hon.

I en skrivelse till riksdagen har regeringen formulerat det man ser som de största utmaningarna.

Mer attraktivt

Fram till 2026 kommer ytterligare 47 000 personer att vara i behov av hemtjänst. Dessutom kommer ungefär 25 000 fler att behöva plats på särskilt boende. 136 000 undersköterskor och vårdbiträden kommer under samma tid att behöva rekryteras.

– Det är många. I dag utbildas ungefär hälften av det behovet. Det beror inte i första hand på brist på utbildningsplatser, utan det behöver helt enkelt finnas ett större intresse, engagemang, vi behöver göra yrket mer attraktivt, säger Lena Hallengren.

Samtidigt måste det också finnas en äldreomsorg för de som inte har de allra största vårdbehoven, i form av fler service- eller trygghetsboenden, anser regeringen.

Ny teknik

– I dag är det svårt för den som känner att man behöver socialt umgänge, en matsituation tillsammans med andra och som upplever ensamhet och otrygghet i ett ordinärt boende. Betydligt färre servicebostäder finns ju kvar i dag, säger Lena Hallengren.

Omställningen kräver också att ny teknik tillvaratas i högre utsträckning än i dag, allt från robotdammsugare till nattkameror och mattor som noterar om man faller.

Skrivelsen går nu till riksdagen så att de andra partierna kan tycka till.